EY-tuomioistuimen julkisasiamies esittää, että Suomi tulisi tuomita laittomasta susien metsästämisestä.
EU:n ympäristölainsäädäntö edellyttää, että erittäin uhanalaista sutta on suojeltava tiukasti, eikä sen tahallinen tappaminen ole sallittua muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Julkisasiamiehen mukaan Suomi kuitenkin myöntää kaatolupia säännöllisesti ilman, että ne yksilöidään ainoastaan vakavaa vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin. Tämän metsästyskauden aikana Suomi on antanut luvat jo 37 suden tappamiseen. Lupien runsaus romuttaa myös metsästyslain tarkoittaman kestävän käytön metsästyksen, tähän EY- tuomioistuin ei kuitenkaan voi ottaa kantaa.

Suomen olisi ennen susien tappamista tutkittava, riittäisivätkö muut toimet vahinkojen välttämiseksi. Tällä hetkellä maa- ja metsätalouministeriö jakaa riistanhoitopiireille kiintiöt, jotka on käytetty heti tutkimatta onko kyseessä poikkeuksissa mainittu häirikkösusi. Ministeriö on tämän jälkeen myöntänyt häirikkö yksilöille vielä lisälupia.

Tuomioehdotus ei sido itse tuomioistuinta, joka antaa lopullisen tuomionsa myöhemmin. Varsin usein tuomio on kuitenkin sama kuin ehdotuskin.

Euroopan unionin komissio vei Suomen oikeuteen susien metsästämisestä viime vuoden tammikuussa.

Suomi on koko ajan kiistänyt komission syytökset ja vedonnut muun muassa siihen, että susien määrä on viime vuosina lisääntynyt. Runsastuminen on kuitenkin vain näennäistä, Suomi ilmoittaa susikannan kaksinkertaistuneen, mutta käyttää alkulaskennassa kaikkein pienintä lukua. Susikannan kasvu on kuitenkin viime vuosina käytännössä pysähtynyt, vuosina 2004-2005 susikanta kasvoi vain 5-15 yksilöä.

Julkisasiamiehen mukaan susikanta ei kuitenkaan vielä viime vuonnakaan ollut riittävän suuri, jotta sen suojelu olisi luontodirektiivin tarkoittamalla suotuisalla tasoilla.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus  ja susikannan hoitosuunnitelma.PDF.

Linkki Helsingin sanomien uutiseen ja keskusteluun.