Tiedote 18.6.2007 (Julkaistu) | Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
 
 

Liminganlahdelle neljä uutta yksityistä luonnonsuojelualuetta (Pohjois-Pohjanmaa 18.6.2007)

Luonnonsuojelualueiden pinta-ala lisääntyy 2065 hehtaaria

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on tehnyt 18.6.2007 päätöksiä yksityisten suojelualueiden perustamisesta Liminganlahdelle ja Säärenperän alueelle. Liminganlahdelle suojelualueet perustettiin Isonniityn lohkokunnan, Hirvasniemen jakokunnan, Limingan jakokunnan ja Lumijoen - Lapinniemen yhteiselle alueelle. Perustettujen luonnonsuojelualueiden maanomistus ei siis muutu. 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja osakaskunnat pääsivät pitkien neuvottelujen jälkeen yhteisymmärrykseen alueen suojelumääräyksistä ja korvauskysymyksistä.

Eniten keskustelua herättänyt asia oli metsästysrauhoitusalueiden laajuus. Neuvotteluissa saavutettiin yksimielisyys noin 1522 hehtaarin suuruisen pysyvän metsästysrauhoitusalueen perustamisesta. Tästä alueesta tosin Lamunkarin alue on ollut metsästäjien omin päätöksin rauhoitusalueena jo 1960-luvulta. Lisäksi Säärenperän alueelle tulee noin 30 hehtaarin suuruinen metsästysrauhoitusalue, joka liittyy suoraan valtiolle lunastettuun alueeseen, jolla metsästys ei ole ollut enää sallittu. Nämä vesilintujen metsästyskiellot tulevat voimaan vuoden 2008 metsästyskaudesta alkaen. Liminganlahdella on aiemmin perustetuilla luonnonsuojelualueilla on  jo noin 900 hehtaaria metsästysrauhoitusalueita. Valtaosalla (80 %) Liminganlahtea vesilintujen metsästys jatkuu.

Nyt tehtyjen suojelupäätösten jälkeen Liminganlahden noin 11800 hehtaarin suuruisesta suojeluohjelmarajauksesta noin 11400 hehtaaria (97 %) on saatu suojelun toteutuksen piiriin eli alueelle on perustettu yksityismaan luonnonsuojelualue tai alueet on hankittu valtion omistukseen. Jäljellä olevat osat on tarkoitus toteuttaa vuoden 2008 loppuun mennessä.

Kartta-aineistoa

Liminganlahti_suojelualueet.jpg (393 Kb)

Liminganlahti_metsästyskieltoalueet.jpg (434 Kb)

Lisätietoja

Luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 0400 181 175

Metsänhoitaja Eero Melantie, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 0400 284 244

Puheenjohtaja Kaarlo Sutela, Hirvasniemen jakokunta, puh. 0400-684273

Puheenjohtaja Olli Pottala, Lumijoen - Lapinniemen yhteinen alue, puh. 040-5861603

Puheenjohtaja Aarne Tervo, Isonniityn lohkokunta, puh. 044-7031313

Puheenjohtaja Pentti Kennilä, Limingan jakokunta, puh. 0400-767842