Suomen valvontalentokoneet havaitsivat vuonna 2006 58 öljypäästöä Itämerellä. Havainnoista 35 oli talousvyöhykkeemme sisäpuolella. Havaintojen määrä kasvoi vuodesta 2005, jolloin öljypäästöjä havaittiin yhteensä 48. Osittain havaintojen määrän kasvua selittää maaliskuinen Runner 4 -aluksen haveri.

Viron pohjoisrannikolle uponneesta aluksesta mereen valunutta öljyä havaittiin onnettomuuden jälkeen useassa eri paikassa jäiden seassa. Suurin osa muista havaituista päästöistä oli pilssivesipäästöjä, joiden tilavuus oli alle kuution luokkaa. Yhteensä lentovalvonnalla havaittujen öljypäästöjen määräksi arvioitiin noin 12 kuutiota.

Päästövalvontaa tekevät lähinnä rajavartiolaitoksen Dornier-lentokoneet. Suomen ympäristökeskus on varustanut koneet öljypäästöjen valvontaan soveltuvalla laitteistolla. Vuoden 2006 aikana ympäristövalvontalentoja tehtiin 517 tuntia, mikä on noin 100 tuntia vähemmän kuin vuonna 2005.

Merialueiden öljypäästöjä valvottiin myös satelliittikuvien avulla. Kuvia tilattiin yhteensä 60 kappaletta. Satelliittikuvat kattavat kerrallaan noin 300 x 300 km kokoisen alueen, joten yksi kuva kattaa myös muiden valtioiden vastuualueita. Päästövalvonnassa tehdäänkin tiivistä yhteistyötä erityisesti naapurimaidemme, mutta myös muiden Itämeren rantavaltioiden kanssa. Tänä vuonna satelliittivalvonnassa käytettävät kuvamäärät tulevat kasvamaan.

Lentokoneiden ympäristövalvontalaitteistoa uusitaan

Rajavartiolaitoksella on käytössään kaksi Dornier-valvontalentokonetta. Niistä ensimmäiseen asennettiin ympäristövalvontalaitteet 1995 ja toiseen 1998. Jälkimmäisen asennuksen yhteydessä laitteistot päivitettiin identtisiksi. Valtion toisessa lisätalousarviossa 2006 myönnettiin varat näiden laitteistojen uusimiseksi. Työ aloitetaan tänä vuonna ja tehdään yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa.