Suurpedot kiinnostavat ihmisiä, ne ovat nousseet lehtiuutisten ja mielipidekirjoitusten suosikeiksi, jopa alueilla joissa niiden tapaaminen maastossa on lähes mahdotonta.

Toista vuotta avoinna oleva Luontokeskus Petola Kuhmon Tönölänsalmessa on saanut niin paikallisten kuin matkailijoiden suosion. Keskus avattiin viime vuoden kesäkuun lopulla. Ensimmäisenä vuonna kävijöitä kirjattiin 17 000. Kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä keskuksessa on käynyt tutumassa noin puolentoista vuoden aikana Suomen suurpetoihin lähes 35 000 uteliasta, joka on suuri määrä 10 000 asukkaan Kuhmossa.

Elämyksellinen ja havainnollinen näyttely tarjoaa monipuolista tietoa karhusta, sudesta, ilveksestä ja ahmasta. Maakotka luetaan monissa yhteyksissä suurpetoihin, siksi silläkin on oma asemansa näyttelyssä. Metsäpeura on Kuhmon eläimistön erikoisuus, osaltaan se selittää Kuhmon suurpetokantoja, joten sekin on päässyt näyttelyyn.

Petola rakentuu kolmesta osiosta: Pedot liikkeellä näyttelystä, tietoteekistä sekä auditoriosta. Tietoa suurpedoistamme ovat tuottaneet Metsähallituksen lisäksi Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Metsästäjien keskusjärjestö, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Kuhmon kaupunki.

Pedot liikkeellä -näyttelyssä ovat esillä suurpetojen kallot, valokset jäljistä, ulostenäytteet, eläinten ääniä ja paljon liikkuvaa kuvaa. Ne kertovat suurpetojen käyttäytymisestä omassa elinpiirissään.
Näyttelytilaa hallitsee tukeista rakennettu talas, jollaiselta suurpetoja on metsästetty ja tarkkailtu. Aikoinaan talas on voinut olla pieni puuhun rakennettu vahtaus- ja tähtäyslava. Petolan Talaksesta voi seurata liikkuvia kuvia ja kuulokkeiden kautta kuunnella Väinön, Reinon ja Pentin kertomia metsästystarinoita. Talaksen alle on rakennettu karhunpesä ja mystiikkametsä, jossa kuvataan karhun syntytarinoita sekä karhun kunnioituksesta.

Luontokeskuksen auditoriossa esitetään Luonto ilman rajoja -sarjaan kuuluvia kolmea filmiä: Rajaseutumme suurpedot, Ystävyydenpuisto ja Vanhan metsän elämää.
Luontokeskuksen tietoteekkiin on koottu laajasti ja monipuolisesti tietoa suurpedoista. Se on erillinen tila, jossa on tarjolla syvempää tietoa Pedot liikkeellä -näyttelyssä esiteltyjen perustietojen lisäksi. Tietoteekissä on myös kirjasto sekä yleisökäyttöön tarkoitetut tietokoneet.
Tietoteekin ylimmässä osassa on lintuparvi, josta voi ottaa kotkan näkökulman luontokeskuksen pihalle tai Tönölänsalmen vesistöön.

Lisätietoa suurpedoista ja sudesta.