Pirilänkosken Natura-alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma

Avoin yleisötilaisuus Nakkilassa

 

 

Harjavallassa ja Nakkilassa sijaitsevan Pirilänkosken Natura-alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on ohjata alueen hoitoa ja käyttöä siten, että alueen luontoarvot turvataan.

Suunnittelusta ja Kokemäenjoki-LIFE -hankkeen sisällöstä kerrotaan avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 14.6.2007 Nakkilassa Kukonharjan koululla klo 18.00 alkaen.

Suunnitelmassa sovitetaan yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja alueen muun käytön tarpeita

Suunnitelmassa arvioidaan mm. alueen hoitotarve ja -menetelmät sekä myös tarpeet ja mahdollisuudet palvelurakenteiden kehittämiseen. Suunnitelma tehdään osallistavana suunnitteluna eli maanomistajilla ja alueen käyttäjillä on mahdollisuus olla mukana suunnittelussa. Suunnittelua varten perustetaan noin 10 hengen suunnitteluryhmä, johon maanomistajien ja eri käyttäjäryhmien (kalastusseurat, luontoharrastusjärjestöt, metsästysseurat, mahdolliset kyläyhdistykset jne.) toivotaan ilmoittavan edustajansa. Suunnittelun aikana järjestetään myös yleisötilaisuuksia.

Suunnitelma kuuluu Kokemäenjoki-LIFE -hankkeen töihin

Pirilänkosken Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnittelusta vastaa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen johtama ja EU:n LIFE Luonto -rahaston tukema Kokemäenjoki-LIFE -hanke, jonka kokonaiskustannukset ovat 3.4 miljoonaa euroa. Hanke keskittyy Hanke keskittyy viiden Natura 2000 -verkostoon kuuluvan kohteen  kunnostamiseen, hoitoon ja käytön suunnitteluun Satakunnassa. Hankkeella edistetään luontoarvojen säilymistä ja parannetaan virkistyskäyttömahdollisuuksia.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE Luonto -rahasto tukee hankkeita, joiden tavoitteena on hoitaa ja suojella Euroopalle tärkeitä eläin- ja kasvilajeja sekä elinympäristöjä. Rahasto tukee Euroopan unionin lintu- ja luontodirektiivien toteuttamista sekä Natura 2000 -alueiden kehittämistä. Näiden tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Lisätietoja:     

projektikoordinaattori Tapio Aalto, puh. 050 433 9913

 
Muualla palvelussamme
Luonnonsuojelu