Silakkaa kalastetaan Pohjanlahdella yhä suuremmilla ja tehokkaammilla troolareilla. Silakkasaaliit ovat vähentyneet Saaristomerellä ja kasvaneet Selkämerellä, jossa pyydetään yli puolet maan saaliista.

Suomen rannikoilla silakkaa pyytää enää kymmenisen troolaria. Ahvenanmaata kotisatamanaan pitäviä troolareita ei ole enää yhtään.

Silakan ja kilohailin saalistaso määräytyy pitkälti vuotuisten kalastuskiintiöiden mukaan. Silakan tämän vuoden kalastuskiintiö Suomelle on 75 000 tonnia eli hieman viimevuotista suurempi.

Vielä viisi vuotta sitten Itämerestä kalastettiin silakkaa 309 000 tonnia. Itämeren silakkasaaliit ovat kahdenkymmenenviiden viime vuoden aikana vähentyneet. Suomalaisten kalastajien silakkasaaliit ovat pysyneet suhteellisen vakaana parinkymmenen viime vuoden ajan. Ammattikalastajien silakkasaalis oli Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvion mukaan vuonna 2005 noin 68 miljoonaa kiloa eli noin 75 prosenttia kokonaissaaliista.

Silakka on edelleen merialueen tärkein saalislaji. Määrällisesti toiseksi tärkein saalislaji oli kilohaili, jota kalastettiin toissa vuonna noin 18 miljoonaa kiloa. Silakkasaalis pieneni edellisestä vuodesta noin kaksi miljoonaa kiloa ja kilohailisaalis kasvoi puolitoista miljoonaa kiloa.

Silakkasaaliit 20-30 tonnia

Troolari Sonnskär Kaskisista nostaa silakkaa Selkämerellä 20-30 tonnia matkaa kohden, vaikka aluksen kapteenin, kalastaja John Granforsin mukaan mahdollisuus olisi vieläkin suurempiin saalismääriin. - Näin silakan laatu pysyy parhaana mahdollisena.

Sonnskär on pitkälle koneellistettu "supertroolari", joka on varustettu alan uusimmilla tekniikalla, mm. vedenalaisella tutkalla. Se pystyy troolaamaan vuorokaudet läpeensä läpi vuoden.

Käsitellyt silakkasaaliit kuljetetaan ensin kotisatamaan Kaskisiin ja edelleen Helsinkiin tai viedään pakastettuna Venäjälle.