Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on perustanut kolme uutta lintuvesien suojelualuetta.

Haminan Kirkkojärven pohjoisosasta suojeltiin 130 hehtaaria ja Anjalankosken Rapakivenjärvelle perustettiin 36 hehtaarin luonnonsuojelualue. Kolmas suojelualue on Ruokolahden Kuokkalampi.

Haminan Kirkkojärvi on nyt kokonaan lintujensuojelualuetta. Suojelualuetta on 250 hehtaaria.

Anjalankosken Rapakivenjärvestä suojeltiin nyt pohjoisosa, Kotkan Hurukselanpuoleiselle osalla suojelualue on suunnitteilla.

Uusilla suojelualueilla tavataan mm. ruskosuohaukka, joutsen, luhtahuitti, kauluhaikaroita ja rastaskerttusia.