Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri
tiedottaa 26.1.2007

Kytäjän Natura-hakkuut jäihin ja metsälaki turvaamaan suojeluarvot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri vaatii Kytäjän Natura-hakkuiden
jäädyttämistä toistaiseksi luontoarvojen kartoittamiseksi ja
turvaamiseksi. Metsäkeskusten ja yhtiöiden toimintaa sekä
metsälakia tulee muuttaa luontoarvojen turvaamiseksi.

Hyvinkäällä sijaitseva Kytäjän kartano aloitti vuodenvaihteessa
jättihakkuut, jotka ulottuvat osin Kytäjä-Usmin Natura-alueelle.
Alueella suojelukeinona oleva kaavoitus mahdollistaa metsänhakkuut
kunhan luontoarvoja ei vaaranneta. Natura-alueen luontoarvoja ei
kuitenkaan kartoitettu eikä hakkuista pyydetty lausuntoa Uudenmaan
ympäristökeskukselta. Tämä oli vastoin lakia ja joulukuisessa
viranomaisneuvotteluissa tehtyjä lupauksia. Näistä syistä
Uudenmaan ympäristökeskus pysäytti hakkuut tammikuussa sekä pyysi
asiasta selvitystä Metsäkeskus Häme-Uusimaalta, Metsäliitolta ja
Metsämannut Oy:ltä.

"Uudenmaan ympäristökeskus toimi oikein pysäyttäessään
hakkuut”, metsätalousinsinööri Jyri Mikkola Suomen
luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiiristä sanoo.
”Natura-alueen hakkuut on jäädytettävä kunnes luontoarvot on
tutkittu ja alueelle laadittu suojeluarvot turvaava
luonnonhoitosuunnitelma.”

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri arvostelee metsäviranomaisten ja
yhtiöiden toimintaa asiassa. ”Häme-Uusimaan metsäkeskuksen olisi
pitänyt lain mukaan valvoa että Natura-arviointi on tehty ja
pyytää asiasta lausunto ympäristökeskukselta”, Jyri Mikkola
toteaa. ”Myös hakkuita toteuttavan Metsämannut-yhtiön kuuluisi
alan ammattilaisena tuntea Natura-alueiden säädökset”, sanoo
metsätalousinsinööri Mikkola.

Hakkuut ovat tällä hetkellä Suomen suurimmat. Aukkohakkuita on
suunniteltu kaikkiaan noin 400 hehtaaria, mistä huomattava osa
sijoittuu Natura-alueelle. Lisäksi harvennushakkuita on yli tuhat