Oulun yliopisto luopuu 1.10.2007 alkaen Marjaniemessä sijaitsevista Perämeren tutkimusaseman tiloista, jotka se on vuokrannut Senaatti-kiinteistöiltä. Rehtori Lauri Lajusen mukaan tutkijat eivät enää tarvitse laboratorio- ja majoitustiloja Hailuodossa. Sen sijaan opiskelijoiden kenttäkursseja varten tarvitaan majoitus- ja ruokailupalveluja, jotka yliopisto ensi syksystä lähtien ostaa Setlementti ry:ltä.

Yliopiston tilatarpeet Hailuodossa tulevat uudella järjestelyllä hoidetuiksi kustannustehokkaammin. Luopuminen omista tiloista vapauttaa varoja Perämeren tutkimusaseman muuhun toiminnalliseen kehittämiseen.

Tutkimustoiminta Iin Krunneilla on laajenemassa. Oulun yliopiston tutkimusten lisäksi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on aloittamassa alueella hyljetutkimusta ja Metsähallitus Perämeren merenpohjaluonnon kartoitusta. Myös Siikajoella toimiva Tauvon lintuasema on siirtymässä Krunneille.