Joululahjavinkki: Anna ystävällesi pala ikimetsää!

Näin joulun alla moni miettii kauppojen tavarapaljouden keskellä, että
haluaisi muistaa läheistään jollakin ympäristömyönteisellä lahjalla.
Luonnonperintösäätiön tukiyhdistys Ikimetsän ystävät ry on tarjoaa
palvelua, jonka kautta ystävälle voi antaa aineettoman, ikuisesti säilyvän
lahjan: kappaleen Suomen alkuperäistä metsäluontoa.

Luonnonperintösäätiö (perustettu 1995) hankkii lahjoitusvaroin
suojeltavaksi luonnoltaan arvokkaita vanhoja metsiä erityisesti
Etelä-Suomesta. Joulukuuhun 2006 mennessä säätiö on onnistunut tuomaan
rauhoituksen piiriin 11 metsäaluetta maamme eteläosista.

Luonnonperintösäätiön tukiyhdistys Ikimetsän ystävät ry:n  tehtävänä on
edistää varainhankintaa metsiensuojeluun. Tätä tarkoitusta varten
tukiyhdistys on kehittänyt lahjakirjan, jonka avulla kuka tahansa pystyy
osallistumaan metsiensuojelun rahoittamiseen. Vastaavaa palvelua ei
Suomessa ole aiemmin ollut. Lahjoitukset käytetään seuraavan metsänoston
yhteydessä ja siksi on mahdollista jälkeenpäin saada tietää minkä metsän
ostoa lahjoituksella rahoitettiin.

Käytännössä toimitaan siten, että lahjan antaja maksaa
Luonnonperintösäätiön tilille itse valitsemansa summan (ei alarajaa). Sen
jälkeen hän tulostaa Ikimetsän ystävät ry:n nettisivuilta tyylikkään
lahjakirjan, diplomin, jonka hän voi luovuttaa lahjan vastaanottajalle.
Lahjakirjassa vastaanottajalle ilmoitetaan, minkä kokoinen kappale metsää
hänen nimissään on hankittu suojeltavaksi. Ikimetsän ystävät ry:n
nettisivuilla on taulukko, jossa kerrotaan, minkä verran metsää kullakin
rahamäärällä saadaan ostettua. Esimerkiksi viidellä eurolla saa 10