Pohjois-Hämeeseen lupa yhden suden tappamiseksi

Helsinki 9.2.2007

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään myöntänyt luvan yhden pihapiirissä säännöllisesti liikkuvan suden tappamiseksi Pohjois-Hämeessä.

Pohjois-Hämeessä Kuhmoisten ja Längelmäen alueella on havaittu säännöllisesti susia pihapiirissä tai niiden läheisyydessä. Sudet ovat lisäksi tappaneet useita koiria ja muita kotieläimiä pihoista ja asutuksen lähettyviltä. Susipelon vuoksi koululaisille on järjestetty ylimääräisiä koulukyytejä. Asukkaita on neuvottu suojaamaan koiransa ja karjansa. Ongelmien estämiseksi alueelle on rakennettu susiaitoja. Alueelta on tapettu yksi susi ministeriön luvalla maaliskuussa 2006. Sudet ovat kuitenkin jatkaneet pelotonta käyttäytymistään.

Lupaa haettiin seitsemän suden tappamiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö rajasi pyydettävien susien määrän yhteen. Näin voidaan seurata, millainen vaikutus yhden suden tappamisella on muun lauman käyttäytymiseen.

Nyt myönnetty lupa on Suomen susikannan hoitosuunnitelman linjausten mukainen. Hoitosuunnitelman mukaan susikantaan kohdistuvissa poistoissa ja susikannan kasvun säätelyssä ensisijaisia kohteita ovat opitun piharavinnon saannin, sairauden tai muun syyn takia kesyyntyneet tai ihmisasutuksen tuntumaan toistuvasti tulevat sudet. Suden rauhoituksesta poikkeamisessa tavoitellaan erityisesti sitä, että susikanta pysyy ihmisarkana ja välttää ihmisasutusta.

Suomessa eleli ennen metsästyskautta 2006 - 2007 noin 200 - 250 sutta. Pohjois-Häme kuuluu suden hoitosuunnitelmassa läntisen Suomen kannanhoitoalueeseen. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan yhden suden tappaminen ei heikennä läntisen Suomen kannanhoitoalueelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. (09) 160 52283, 040 733 6229
Ylitarkastaja Sami Niemi, puh. (09) 160 53374, 0400 238 505