Tiedote 15.2.2007 (Julkaistu) | Länsi-Suomen ympäristökeskus    Vesienhoidon suunnittelussa paljon tehtävää Pohjanmaalla (Länsi-Suomi 15.2.2007) Vesienhoidon suunnittelu etenee monella rintamalla vuonna 2007. Viime vuonna kuulutettiin työohjelmasta ja aikataulusta; tänä vuonna kuulutetaan kansalaisten kommentointia varten vesiemme tilan keskeiset kysymykset. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella näitä ovat erityisesti maaperästä johtuva happamuus, hajakuormituksen aiheuttama rehevöityminen, vesistöjen rakenteelliset ongelmat ja pohjavesialueilla olevat riskitoiminnot. Vesienhoidon suunnittelun tavoitteena on vesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Viime vuoden kuulemisen satoa Vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta saatiin kuulutusajalla 22.6. - 22.12.2006 Länsi-Suomen ympäristökeskukseen yhteensä vajaat 50 lausuntoa ja kannanottoa. Kannanotot olivat pääosin positiivisen odottavia, sillä tällainen suunnittelujärjestelmä on vielä melko uusi asia. Lausunnoissa toivottiin lisäpanostusta erityisesti vesiasioista tiedottamiseen. Tänä vuonna esillä vesistöjen erityisongelmat ja toimenpideohjelmien valmistelu Vuoden 2007 kesäkuussa kuulutetaan kansalaisten kommentointia varten vesiemme keskeiset kysymykset. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella näitä kysymyksiä ovat erityisesti maaperästä johtuva happamuus, hajakuormituksen aiheuttama rehevöityminen, vesistöjen rakenteelliset ongelmat ja pohjavesialueilla olevat riskitoiminnot. Keskeisten kysymysten asiakirjan valmistelu on parhaillaan menossa ympäristökeskuksessa. Keväällä aloitetaan todenteolla myös vesienhoidon toimenpideohjelmien valmistelu, kun valtakunnalliset ohjeet valmistuvat. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella vesienhoidon toimenpiteitä suunnitellaan yhteistyössä jokineuvottelukuntien ja niiden alaisten työryhmien kanssa. Lisäksi työhön osallistuvat useat ympäristökeskuksen vetämät hankkeet, kuten Luodon- ja Öjanjärven ympäristöhanke. Pohjanmaalla on vesien tilan parantamisessa paljon tehtävää. Jo ensimmäisen raportoinnin yhteydessä vuonna 2005 EU:lle ilmoitettiin suurien vesistöjen osalta, että Perhonjoki, Ähtävänjoki, Lapuanjoki, Kyrönjoki, Närpiönjoki ja Luodonjärvi sekä useat rannikon läheiset merialueet ovat voimakkaan ihmistoiminnan vaikutustenalaisia ja toimenpideohjelmat ovat siis erittäin  tarpeellisia. Alueellista yhteistyötä vesien tilan parantamiseksi Vesienhoidon keskeisten kysymysten ja toimenpideohjelmien valmistelusta keskustellaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokouksessa 15.2.2007. Lisäksi esityslistalla on kahden ryhmän perustaminen toimenpideohjelmien laatimista varten: vesienhoidon rannikkoryhmä ja pohjavesiryhmä, koska nykyiset jokineuvottelukunnat eivät kata näitä alueita. Toimenpideohjelma-alueiksi on suunniteltu seuraavia kokonaisuuksia: Lestijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Luodon-Öjanjärvi ja siihen laskevat vesistöt Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Isojoen-Teuvanjoen vesistöalue Ähtärin- ja Pihlajaveden reitti Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueen rannikkovedet Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueen pohjavesialueet.Työkalut vesien hyvän tilan saavuttamiseen Toimenpideohjelmat luonnostellaan maaliskuuhun 2008 mennessä ja niiden yhteenvedot liitetään samana vuonna kuulutettavaan vesienhoitosuunnitelmaan. Tavoitteena on, että vesienhoitosuunnitelmat hyväksytään valtioneuvostossa vuoden 2009 aikana. Vesienhoidon toimenpideohjelmat ovat lähitulevaisuuden vesienhoidon keskeinen työkalu vesien tilan turvaamisessa. Harjoittelemme nyt siis ensimmäisen kerran tämän EU:n vesipuitedirektiivin mukaisen välineen käyttöä. Toimenpideohjelmien kautta pyritään alueellisena yhteistyönä parantamaan vesien tilaa. Tavoitteena on vesien hyvä tila  tai hyvä saavutettavissa oleva tila vuoteen 2015 mennessä. Lisätietoja johtaja Pertti Sevola, puh. 020 490 5201 erikoisasiantuntija Liisa Maria Rautio, puh. 020 490 5216 erikoissuunnittelija Vincent Westberg, puh.020 490 5331