Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jukka Kemppainen antaa täydet kymmenen pistettä paikallisille hirvenmetsästäjille viime syksyn jahdista.

– Kaadettavana oli Sotkamon historian suurin hirvisaalis. Metsästys oli johdettua toimintaa lain asetusten edellyttämällä tavalla. Vaaratilanteilta vältyttiin ja seurat hoitivat työnsä pyyteettömästi, Kemppainen kehui paikallisia hirvenmetsästäjiä.

Sotkamon pitäjä oli jaettu neljään eri alueeseen hirvien aiheuttaminen liikenne- ja metsävahinkojen perusteella. Aluejaon perusteena ollutta hirvien määrää oli arvioitu metsästäjien havaintojen, RKTL:n tietojen ja lentolaskentojen perusteella.

Sotkamoon myönnettiin viime vuonna lupa 437 aikuisen ja 302 vasan kaatoon.

Lupahirvistä kaadettiin aikuisia 395 ja vasoja 334.

Vasojen myönnettyjä lupia isompi kaatomäärä johtui siitä, että yhden aikuisen luvalla sai kaataa kaksi vasaa.

Uroiden ja naaraiden suhde oli aikuisilla eläimillä 56,5/43,5 ja vasoilla 47,3/52,7.

Hirvenmetsästysalueiden jaossa ykkösalueeseen kuuluivat ne seudut, joissa oli paljon petoja tai hirvikanta jostain muusta syystä pieni.

Näille alueille myönnettiin 1,5 kaatolupaa tuhannen hehtaarin alueelle. Metsästystä vaikeuttivat sudet. Näillä alueilla muutama koira jäikin susien saaliiksi syksyn aikana.

Kakkosalue edusti keskimääräistä hirvitiheyttä. Lupia myönnettiin 2,5 kappaletta tuhannelle hehtaarille.

– Monet näistä alueista olivat tihentymien ja petoalueiden välimaastossa. Rajanveto oli aika vaikeaa joissakin tapauksissa, Jukak Kemppainen kertoi.

Kolmannen luokan alueille myönnettiin 3,2 kaatolupaa tuhatta hehtaaria kohden. Liikenne- ja metsätuhot olivat vielä hallittavissa. Toisaalta kanta kesti voimakastakin verotusta.

Esimerkiksi Pohjavaaran ja Korholanmäen alueella haluttiin leikata hirvikantaa voimakkaasti liikennevahinkojen sekä metsätuhojen ehkäisemiseksi. Kaatolupia oli peräti 8,0 tuhatta hehtaaria kohden. Seurojen miehet olivat aluksi epäilleet lupamäärää liian suureksi, mutta jahdin edetessä painotus osoittautui oikeaksi.

Näille alueille jäi vielä runsas hirvikanta jahtikauden jälkeen.