Luonto-Liitto tiedottaa 14.6.2007
Julkaisuvapaa heti

Suomen on tehtävä muutoksia susipolitiikkaansa

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi tänään tuomionsa Suomen
sudenmetsästystä koskevasta kanteesta. Luonto-Liitto vaatii, että
viimeistään nyt suomalaisten viranomaisten ja poliitikkojen on alettava
ottaa luontodirektiivi tosissaan ja muuttaa kritiikkiä saanutta
petopolitiikkaa hyväksyttävämmäksi.

EY-tuomioistuimen päätös tarkoittaa sitä, että Suomen on tarkistettava
tapoja, joilla luontodirektiiviä susien kohdalla maassamme sovelletaan.
Myös poliittisilla foorumeilla kannattaa unohtaa epärealistiset puheet
susimäärän pienentämisestä.

Vuonna 2005 valmistunut Suomen susikannan hoitosuunnitelma ei ole
ratkaissut sitä ongelmaa, että kaatolupakiintiöitä myönnetään edelleen
ilman todellisia, direktiivin vaatimia perusteita. Luvat on jatkossa
yksilöitävä entistä tarkemmin niin, että niillä kaadetaan vain
kohtuuttoman suurta haittaa aiheuttaneita yksilöitä. Yksittäiset
vahingot tai satunnaiset pihan läheisyydessä käynnit eivät kaatolupaan
riitä.

-Suomessa arvioidaan tällä hetkellä olevan pienin mahdollinen
elinvoimainen susikanta. Kannan ei siten voida sanoa olevan vieläkään
turvattu, vaikka se onkin kasvanut vuodesta 2002, jonka tilanteeseen
kanne perustui, toteaa susiryhmän puheenjohtaja Mervi Laaksonen.

Vaikka muut kohdat kanteesta hylättiin, Luonto-Liitto korostaa, että
pyyntilupakiintiöiden lisäksi susikannan hoidon ja -suojelun suurimpina
kompastuskivinä ovat petovahinkojen ennaltaehkäisy ja salametsästys.

Petovahinkojen ennaltaehkäisyssä Suomi on ottanut askeleita oikeaan
suuntaan, mutta tällä saralla on vielä paljon tehtävää. Maa- ja
metsätalousministeriön olisi entisestään kehitettävä järjestelmää, jolla
karjanomistajat saavat susiaita-avustuksia. Määrärahoja olisi myös
lisättävä sitä mukaa, kun susien levittäytyminen uusille alueille lisää
suojaustarvetta. Entistä suurempaa huomiota olisi lisäksi kiinnitettävä
muihin ennaltaehkäisykeinoihin, kuten laumanvartijakoiriin ja
metsästyskoirien suojaukseen.

Salametsästys on suomalaisen eränkäynnin häpeätahra, johon on puututtava
tarmokkaasti. Erävalvontaa on lisättävä, metsästysrikoksista annettavia
tuomioita kovennettava ja asenteita muokattava salametsästyksen
tuomitsevaan suuntaan.

Suomen tulisi olla ylpeä villistä luonnostaan ja etsiä keinoja
suurpetojen ja ihmisen parempaan rinnakkaineloon. Samalla myös
luontodirektiivin – ja kotimaisen metsästyslain – vaatimukset täyttyvät.

Lisätiedot:

Mervi Laaksonen, Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja, 050 336 8400,
mervi.koskela_ät_luontoliitto.fi

Anu Salminen, Luonto-Liiton susiryhmän työntekijä, 050 536 1024,
anu.salminen_ät_luontoliitto.fi

http://www.luontoliitto.fi/susiryhma