Tutkimuksen keskittämisen ja alueellistamisen seurauksena Syke saa kolme uutta alueellista toimipaikkaa Jyväskylään, Joensuuhun ja Kuopioon. Toistakymmentä tutkijaa siirtyy helmikuun alussa alueellisista ympäristökeskuksista Syken palvelukseen.

Alueellisten toimipaikkojen sijoituspaikkakunnat on valittu näiden vahvuuksien perusteella. Kyseiset paikkakunnat ovat kaikki yliopistokaupunkeja. Kaikki Syken alueelliset toimipaikat sijaitsevat yliopistojen yhteydessä.

Syke valmistelee alueellisten toimipaikkojensa kehittämissuunnitelman tänä vuonna. Siihen kirjataan esimerkiksi, miten alueellisten ympäristökeskusten tutkimustarpeet otetaan jatkossa huomioon.