Lehdistötiedote 28.6.2007

Kessin satoja vuosia vanhat puut tuhlataan savuna ilmaan

Metsähallitus myy suurimman osan Kessin erämaasta hakatuista satoja
vuosia vanhoista männyistä lämpövoimalan hakkeeksi. Puut haketetaan,
koska suuret metsäteollisuusyritykset eivät halua ostaa puuta, jonka
hakkuista ei ole sovittu poronhoitajien kanssa.

Hakattavilla alueilla oli useita kymmeniä tehometsätalouden
uhanalaistamien kääpälajien esiintymiä. Metsät olivat tärkeitä
laidunalueita paikalliselle poronhoidolle.

- Metsähallitus on jälleen aiheuttanut lisää ongelmia poronhoidolle ja
tuhonnut ikimetsiä, joita ei enää saada takaisin. Hakkuilla pilattiin
vähiin käyneitä porojen laidunalueita sen sijaan että energiapuuta
kerättäisiin vanhoilta hakkuualueilta ja nuorista metsistä, joihin
porotalous on toivonut työllistäviä ja porojen laidunnusta auttavia
harvennushakkuita, kommentoi Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.

Pienemmän osan puista osti Vapo Timber ratapölkkyjen sahausta varten.
Vapo on Metsäteollisuus ry:n jäsen. Metsäteollisuus kantaa siis edelleen
vastuuta Inarin metsäkiistan jatkumisesta.

Lämpövoimalat voivat käyttää paperiteollisuudelle kelpaamatonta puuta,
risuja ja hakkuutähteitä. Niiden korjaaminen pois metsistä Inarissa
auttaisi myös poronhoitoa. Jäkälän kasvua haittaavien ja porojen
laidunnusta vaikeuttavien hakkuutähteiden kerääminen on pitkään ollut
poronhoitajien toive. Hakkuutähteiden keruuta energiapuuksi osana Inarin
metsäkiistojen ratkaisua ovat esittäneet myös saamelaisasioiden
neuvottelukunta, Inarin kunnanhallitus ja Maa- ja metsätalousministeriön
selvitys. Nyt lämpövoimalaan hukataan kuitenkin satojen vuosien ikäisiä
puita erämaasta, joka hakkaamattomana tukisi poronhoidon työpaikkojen
säilymistä.

– Kessin ikimetsäerämaan taloudellinenkin arvo matkailulle ja
poronhoidolle on niin suuri, ettei voi kuin ihmetellä sen polttamista
savuna ilmaan, Matti Liimatainen toteaa.

Metsähallitus aloitti Kessin hakkuut toukokuussa. Ennen tätä Inarin
kiisteltyjä vanhoja metsiä ja porojen laidunalueita ei hakattu
puoleentoista vuoteen. Metsähallituksen mukaan hakkuut Kessissä jatkuvat
myöhemmin tänä vuonna. Paatsjoen paliskunta ja saamelaisjärjestöt
vastustavat hakkuita niistä poronhoidolle aiheutuvien haittojen takia.

Valokuvia ja lisätietoja Kessin hakkuista ja muualta pohjoisen
kiistametsistä:
http://weblog.greenpeace.org/metsa
http://www.flickr.com/photos/greenpeacefinland/