Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston Natura-alueilla kunnostustöitä ja selvityksiä

Avoin yleisötilaisuus Porissa

 

 

Kokemäenjoki LIFE -hankkeen rahoituksella hoidetaan Preiviikinlahden alueella ruovikoituneita rantaniittyjä. Rantaniittyjä niitetään ja paikoin myös äestetään ruovikon taltuttamiseksi. Enäjärvellä yhtenä tavoitteena on lokki- ja vesilinnuille sopivan pesimäsaarekkeen luominen kaivutöin. Kokemäenjoen suistossa selvitetään suiston sedimenttien raskasmetalli- ja elohopeapitoisuuksia sekä suiston kehittymistä ja muuttumista. Näitä taustatietoja tarvitaan mm. alueella tehtävän hoito- ja käyttösuunnitelman tueksi. Työstä vastaavat Turun yliopiston Geologian laitos ja Geologian tutkimuskeskus (GTK).

Kokemäenjoki LIFE -hanke järjestä avoimen yleisötilaisuuden tiistaina 19.6.2007 klo 18.00 Meri-Porin lukiolla. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja kerrotaan alueilla ensi vuonna käynnistettävän hoidon ja käytön suunnittelun sisällöstä.

Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston Natura-alueet kuuluvat Lounais-Suomen ympäristökeskuksen johtamaan ja EU:n LIFE Luonto -rahaston tukemaan Kokemäenjoki-LIFE -hankkeeseen.

Kokemäenjoki-LIFE keskittyy Satakunnan arvokkaille luontokohteille

Kokemäenjoki-LIFE ?hanke (2006-2011) keskittyy viiden Natura 2000 -verkostoon kuuluvan kohteen kunnostamiseen, hoitoon ja suojelun suunnitteluun Satakunnassa. Porin kohteiden lisäksi hankkeeseen kuuluvat Kokemäellä ja Huittisissa sijaitseva Puurijärvi-Isosuon alue, Huittisten Vanhakoski sekä Harjavallassa ja Nakkilassa sijaitseva Pirilänkosken alue. Hankkeella edistetään näiden alueiden luontoarvojen säilymistä ja parannetaan niiden virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3,4 miljoonaa euroa, josta puolet kustannetaan kansallisella rahoituksella. Kansallisen rahoituksen taustalla on laaja yhteistyö. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lisäksi rahoittajia ja toimijoita ovat Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, Turun yliopisto, Satakuntaliitto, Geologian tutkimuskeskus, Satakunnan vankilan Huittisten osasto, Tiehallinnon Turun Tiepiiri, Birdlife Suomi ry, Noormarkun ja Nakkilan kunnat sekä Kokemäen, Huittisten ja Harjavallan kaupungit.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE Luonto -rahasto tukee hankkeita, joiden tavoitteena on hoitaa ja suojella Euroopalle tärkeitä eläin- ja kasvilajeja sekä elinympäristöjä. Rahasto tukee Euroopan unionin lintu- ja luontodirektiivien toteuttamista sekä Natura 2000 ?alueiden kehittämistä. Näiden tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Lisätietoja:    

projektikoordinaattori Tapio Aalto, puh. 050 433 9913