Metlan tutkimusmetsät ovat siirtymässä ensi vuoden alusta Metsähallitukselle. Metlan hallinnassa olevasta vajaasta 90 000 hehtaarista yli puolet siirtyy talousmetsiksi.

Samalla muuttuvat Metlan metsien hakkuut. Tähän mennessä Metla on hakannut puuta vuosittain 1,5 miljoonan euron edestä. Kun metsät siirtyvät Metsähallitukselle, niistä aiotaan saada vuosittain 2,4 miljoonan euron hakkuutulot.

Lisäksi Metsähallitus saa Metlalta käyttökorvausta hakkuiden ulkopuolelle jätetyistä metsistä noin 800 000 eruoa.

Maiden siirtoa valmisteleva työryhmä luovutti tiistaina asiasta muistion maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle.