Ilveksen metsästyskausi (1.12. - 28.2.) alkoi tänään. Ilvestä saa pyytää riistanhoitopiirien myöntämien lupien mukaisesti, kuitenkin niin että naarasta, jolla on pennut, ei saa tappaa. Muiden suurpetojen tapaan maa- ja metsätalousministeriö voi  myöntää poikkeuslupia ilveksen pyyntiin.

Pohjois-Savon riistanhoitopiiri jossa on koko maan vahvin ilveskanta, 230 rktl:n mukaan, sai 25 kaatolupaa. Kainuun arviolta 70 ilveksen kannasta saa kaataa viisi yksilöä. Pohjanmaan 40 -60 yksilön kantaa harvennetaan kolmella ilveksellä. Keski-Suomen riistanhoitopiiri harventaa ilveskantaa viidellä eläimellä.

Lapin riistanhoitopiirin 50 yksilöstä ei poikkeuksellisesti saa kaataa ainuttakaan, pinta-alaan suhteutettuna ilveskanta Lapissa on yhä liian harva.

Muut riistanhoitopiirit eivät katsoneet tarpeelliseksi tiedottaa kaatolupien määriä.

Vuoden 2005 koko maan ilvessaalis oli 84 yksilöä. ja koko maan kanta 1100-1200 yksilöä.