Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian yliopettajalle ja lokkitutkijalle Risto Juvasteelle juhannuksen laskenta- ja rengastuskierros Mallasvedellä ja Roineella oli masentava kokemus. Alueen parhaiden selkälokkikolonioiden pesintä oli lähes täysin tuhottu. Suojeluarvoin laskien ilkivalta aiheutti yli 40 000 €:n vahingon.   

<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

 

Mallasveden Seiväskareilla yli 10 pesää oli tuhottu ilmeisesti kesäkuun alussa. Muutamissa pesillä oli jäljellä yksi piikitetty muna. Vain muutama poikanen oli onnistunut piiloutumaan pesien tuhoajilta. Koska selkälokin suojeluarvo on 757 €, niin tihutyön kokonaisarvoksi voi munamäärien perusteella arvioida noin 20 000 euroksi.

 

Kuka voi nykyaikana tehdä tällaista? Keskellä selkää mitättömällä luodolla pesivät selkälokit eivät voi aiheuttaa häiriötä kenellekään. Aikaisempina vuosina en ole vastaavaa havainnut. Olikohan tämä seurausta viimeaikojen häiriölokkikirjoittelusta mediassa? Voiko joku tosiaan sotkea citylokit ja Teerijärven turkistarhojen naurulokit upeisiin uhanalisiin selkälokkeihin? Vai olisiko kyseessä asioita ymmärtämätön ”riistanhoitaja”, joka ei ymmärrä lokkien olevan hyödyllisiä riistalintujen kannalta, ihmettelee Risto Juvaste.

 

Vastaava tilanne oli Roineen Rissansaarilla: käytännössä noin 15 selkälokkiparin pesintä täysin tuhottu. Jäljellä oli vain neljä munapesää. Näiden myöhäisten uusintapesintöjenkin onnistumisennuste on huono. Myös harmaalokkien ja tiirojen pesinnät oli tuhottu. Näin totaalisen tuhon voi aiheuttaa vain ihminen. Rannalla ollut kesämökkiläinen oli havainnut asiattoman tuntuisia kävijöitä saarilla pari viikkoa aiemmin, muttei päässyt lokkien avuksi moottoriongelmien takia. Saarilla on aiemminkin esiintynyt vastaavaa ilkivaltaa, mutta viimevuosina selkälokit ovat kuitenkin tuottaneet muutamia poikasia..

 

Tänä vuonna valitettavasti myös muillakin Mallasveden ja Roineen selkälokkikolonioilla ja yksittäispareilla menee huonosti. Tällä juhannuspäivän rengastuskäynnillä löytyi muualtakin paljon tuhoutuneita pesiä. Ensimmäisen kerran 30 vuoteen yhtään poikasta ei saatu rengastettua. Normaali rengastustulos on ollut 40-80 poikasta. Koskaan ennen se ei ole ollut alle 20 poikasen. Kokonaisuutena retkellä havaitun ilkivallan korvausarvoiksi voidaan normaalimunamäärien perusteella arvioida yli 40 000 €.

 

Muissa alueen kolonioissa tuhojen syyt vaikuttivat kuitenkin luonnollisilta. Näissä lähempänä rantaa sijaitsevissa kolonioissa tuhon merkit viittasivat variksiin, kanahaukkoihin ja huuhkajiin sekä pienpetoihin. Täysin poissuljettu ei ole ihmisenkään osuus tuhoihin. Usein ihmisen vaikutus on välillinen ja tahaton, esim. pelkkä uistelu lähellä koloniaa altistaa pesät variksen rosvoukselle. Myös ”riistanhoitajien” tulisi ymmärtää, että ilman lokkeja tuo saalistuspaine kohdistuisi voimakkaammin metsästettäviin lajeihin, kertoo Juvaste.

 

Mahdollisia havaintoja ilkivallasta lokkiluodoilla voi ilmoittaa poliisille tai Risto Juvasteelle (050-3676167)

 

 

Lisätietoa:

 

Kaikki linnut ovat pesintäaikaan rauhoitettuja. Vuoden 2000 uhanalaisuusmietinnössä selkälokki luokiteltiin vaarantuneeksi lajiksi sen voimakkaan vähentymisen vuoksi. Selkälokin suojeluarvoksi on määritetty 757 €. Selkälokin vähentymisen pääsyynä pidetään ympäristömyrkkyjä. Lisäksi selkälokki kärsii häirinnästä pesimäluodoilla ja paikoin varisten, harmaalokkien ja pienpetojen poikassaalistuksesta.

 

Selkälokin nimialalajia (Larus fuscus fuscus) voidaan kutsua maailman
suomalaisimmaksi linnuksi, koska pääosa kannasta pesii Suomessa. Maamme
ulkopuolella fuscus-selkälokki pesii Ruotsissa, Pohjois-Norjassa, Virossa
ja Venäjän Karjalassa.

 

>>>>>>

 

 

Lisätietoja:  

 

1) Risto Juvaste  p. 013-801293  tai 050-3676167       http://www.juvaste.fi

2) BirdLife Suomi p. (ark. klo 10-15) 09-4135 3300   http://www.birdlife.fi/