Päivitetty 1.12.


Lumien sulaminen on pysäyttänyt susijahdin, ja vahinkoa aiheuttaneesta kahdeksan suden laumasta kerrotaan olevan vielä kolme eläintä jäljellä. Maa- ja metsätalousministeriön myöntämä susilauman tappolupa on voimassa vielä huomenna. Nyt luvanhakijat kertovat anovansa jahtiin lisäaikaa heti sään parannutta, tarkoituksena tappaa loput kolme sutta.

Torstaina tapahtuneissa etsinnöissä löydettiin neljä uutta poronraatoa, joten vahinkoja tuskin voi enää pitää kohtuuttomia.

EY-tuomioistuimen julkisasiamies antoi tänään ratkaisuehdotuksensa suomen sudenmetsästystä koskevassa asiassa. Ehdotuksessa Suomen sudenpyyntiä sanottiin laittomaksi.

Tuomioistuimen tuomio asiassa julkistetaan myöhemmin. Julkisasiamiehen kannanotto ei sido EY-tuomioistuinta. Mutta tuomioistuimen päätös on usein sama. Kannanotosta tarkemmin kahdessa aiemmassa kirjoituksessa.

Euroopan komission nostaman kanteen mukaan Suomi rikkoo luontodirektiiviä myöntämällä lupia susien metsästykseen ilman riittäviä perusteita. Näin asia tietysti onkin asiaan hyvin perehtyneiden ihmisten mielestä, joita tämänsyksyinen linja on ihmetyttänyt ja kauhistuttanut.

Pelkästään Kainuun riistanhoitopiirin alueelle on tänä syksynä myönnetty 21 suden tappolupaa. Hallan kahdeksan suden lauman lisäksi riistanhoitopiiri myönsi, asiaa sen paremmin tutkimatta heti metsästyskauden alkuun 13 susilupaa. Näin Hallan laumalle ei enää riittänyt "häirikkösusille" tarkoitettuja lupia, vaan poikkeuslupia piti hakea ministeriöstä. Tällä tavalla lupapolitiikan hallintokäytäntö rikkoo pahasti luontodirektiiviä. Siitä huolimatta, ministeriön ylitarkastaja Sami Niemi lupaa näyttää lisäajalle vihreää valoa.

Suomen pitäisi viimeistään jo nyt lopettaa tappolupien myöntäminen ja odottaa ensi keväänä tulevaa EY- tuomioistuimen päätöstä.

Korvausjärjestelmä muuttuu?

Apua poromiehille on mahdollisesti tulossa uudesta suurpetojen korvausjärjestelmästä, joka tulisi voimaan vuoden 2008 alusta. Uuteen järjestelmään on tulossa vasahävikkikorvaus, sillä kaikkia vasamenetyksiä ei ole voitu selvittää.

Uusi vasakorvaus perustuisi Rktl:n tutkimuksiin siitä, kuinka paljon pedot aiheuttavat vasatappioita kussakin paliskunnassa. Myöhemmin menettely laajennettaisiin kaikkiin poroihin.

Nykyään poronomistaja saa löydetystä raadosta korvauksen kaksinkertaisena. Siihen päädyttiin, koska kaikkia pedon tappamia poroja ei löydetä laajoista erämaista.

"Poronhoitoalueen raja voitaisiin siirtää Kainuusta Kuusamoon, jos korvausasioissa ei päästää ratkaisuun. Hallan paliskunnan alueella voisi olla pelkästään metsäpeuroja, jotka kookkaampina pärjäävät sudelle poroa paremmin. Poromiehille voitaisiin maksaa luopumiskorvaus", kansanedustaja Erkki Pulliainen (vihr) ehdottaa.