Lapin metsissä tehdyn tutkimuksen mukaan luonnonmukaisissa metsissä on kuollutta puuta jopa 30 prosenttia kaikesta puumäärästä.

Valtaosa kuolleesta puusta on maapuita, noin 80 prosenttia.

Kuuset kuolevat Pohjois-Suomessa useimmiten Coniophora-suvun sienten vaikutuksesta. Sienet heikentävät puun ydintä, jolloin puu heikkenee ja kaatuu lopulta tuulen voimasta. Myös valkolahottajat ja toiset kaatuvat puut aiheuttavat puiden "luonnollisia kuolemia".

Luonnonmetsissä metsäpaloja on ollut luultua vähemmän, paloja on ollut 100 - 400 vuoden välein.

Pohjoisia luonnonmetsiä on tutkittu Pallas-Yllästunturin sekä Lapin Metsän alueella. Tutkimus kuuluu EU:n tukemaan Pohjoiset havumetsät - Interreg Tacis -hankkeeseen, johon Suomesta osallistuu Metsäntutkimuslaitos. Hankkeessa tutkitaan Suomen Lapin ja Luoteis-Venäjän luonnonmetsiä. Tutkimustulokset antavat tietoa mm. kestävän metsätalouden edistämiseksi.

Suomessa täysin luonnontilaisia metsiä on varsinkin suojelualueiden ulkopuolella jäljellä äärimmäisen vähän, mutta Venäjällä on vielä laajojakin luonnontilaisia alueita, jotka houkuttelevat metsätutkijoita.

YLE Uutiset