Sääkskosken pohjapato ei Lounais-Suomen ympäristökeskuksen mukaan ole syyllinen Sääksjärvellä nousseeseen tulvaan.

Tehtyjen mittausten perusteella pohjapadon yläpuolinen vedenkorkeus oli 9 senttimetriä alempana kuin Sääksjärven korkeus. Tämä osoittaa ympäristökeskuksen mukaan sen että virtaamaa pidättävä tekijä on pohjapadon yläpuolinen jokiosuus, eikä pohjapadolla ole tulvatilanteissa merkitystä järven vedenkorkeuteen.