Susipäätös EY-tuomiosituimesta torstaina

Kuhmo
Erkki Havu


Euroopan yhteisön (Ey) tuomioistuimen päätös pitkään vireillä olleesta Suomen susiasiasta saadaan torstaina, kertoo EU-komission luonto- ja biodiversiteettiyksikön päällikkö Patrick Murphy.Hän puhui Metsästäjäin Keskusjärjestön, Kainuun riistanhoitopiiriin ja Kuhmon riistanhoitoyhdistyksen maanantaina alkaneessa petoseminaarissa. Murphy ei luonnollisesti paljastanut tuomioistuimen päätöstä, mutta julkisasiamiehen lausunnon perusteella se lienee Suomelle negatiivinen.

Kaksipäiväisessä petoseminaarissa käsitellään laajasti suomalaisten suurpetojen monitavoitteista kannanhoitoa ja kuullaan katsauksia naapurimaiden petotilanteesta. Toisena seminaaripäivänä tuovat niin metsästäjät kuin luonnonsuojelujärjestöt samoin kuin karjankasvattajat mielipiteensä esille. Kainuussa etenkin sudet ovat aiheuttaneet harmia poromiehille, kuuluuhan poronhoitoalue direktiivin lievempään liitteeseen. Seminaarissa sovitellaan yhteen myös suurpetokantojen ja hirvieläinten hoitoa.

-Karjalainen