Merikotkan pesinnät onnistuivat

Tuulivoimalat ovat merikotkien uusin uhka. Myös hyvistä pesäpuista on pulaa, sillä järeät tukevalatvaiset männyt alkavat olla harvinaisuuksia.

Merikotkien pesintä on onnistunut tänä keväänä hyvin Uudellamaalla ja Turun saaristossa. Useimmisissa pesissä on ollut kaksi poikasta. Ahvenanmaalla tilanne on myös hyvä, mutta pesimätulosta heikentää se, että monissa pesissä on ollut vain yksi poikanen.

Pohjois-Suomessa rengastusurakka on vasta alkamassa. Koko maan pesimätulos selviää heinäkuun alkupuolella.

Suomessa elää noin tuhat merikotkaa. Laji oli vähällä kuolla sukupuuttoon 1970-luvulla, mutta sitkeän suojelutyön ansiosta merikotkakanta on elpynyt.

Vaikka Suomen merikotkat voivat hyvin, uusiakin uhkia on ilmaantunut. Joka vuosi muutamia merikotkia menehtyy lennettyään voimalinjoihin. Myös tuulivoimalat merikotkareviirien lähistöllä ovat osoittautuneet vaarallisiksi. Ainakin Norjassa merikotkat ovat törmäilleet tuulivoimaloiden pyöriviin lapoihin.

Sopivista merikotkien pesäpuista on myös pulaa. Järeät, tukevalatvaiset männyt alkavat olla harvinaisuuksia eikä niitä välttämättä säästetä hakkuissa. Usein hakkuut ulottuvat myös liian lähelle pesäpuita.

-MTV3