Lintuvesialueena tunnetun Puurijärven kunnostustyöt on aloitettu. Vesipinta-alan suurentamiseen tähtäävät työt aloitettiin järven pohjoisosassa, josta kaivetaan maata noin 7 hehtaarin alueelta, yhteensä lähes 100 000 kuutiota.

Kaivuutöille on aikaa vain lintujen kevätmuuttoon saakka, joten niitä joudutaan jatkamaan vielä ainakin ensi talvena. Järvestä nostettava maa-aines kuljetetaan järveä ympäröiville pelloille. Puurijärven eteläpäähän tulevan padon rakennustyöt on määrä aloittaa ensi vuoden loppupuolella.

( YLE )