VALKOPOSKI RIISTALINNUKSI

 

 

Suomen Metsästäjäliitto esittää maa- ja metsätalousministeriölle, että valkoposkihanhi liitettäisiin riistaeläinluetteloon ja sen metsästys sallittaisiin samaan aikaan kuin muidenkin metsästettävien hanhien.

 

Valkoposkihanhi oli perinteisesti arktinen lintulaji, jota tavattiin Suomessa vain läpimuuttajana. Vasta vuonna 1985 laji vakiintui pesimälinnustoomme. Tänä vuonna pelkästään Helsingin alueella pesii todennäköisesti yli 1 000 paria, pääkaupungin syyskannan ollessa 10 000 yksilön luokkaa. Valkoposkihanhien määrä on lisääntynyt myös monilla muilla alueilla. Runsastuminen on ollut uskomattoman nopeaa.

 

Linnut tahrivat ulosteillaan puistoja, nurmikoita ja rantoja. Vaarana on sekin, että ulosteiden myötä leviävät erilaiset taudit. Tautien leviämisvaaraa lisää kantojen ylisuuri koko. Virossa valkoposkihanhesta tuli riistalintu pari vuotta sitten.

 

Metsästyksen salliminen ei Suomessakaan vaarantaisi lajin säilymistä runsaslukuisena linnustossamme.

 

 

 

Lisätietoja:   Juha K. Kairikko

                      toiminnanjohtaja

                      0400-103 908

 

Aika erikoinen veto edes yrittää vedota suomalaiseen ministeriöön, sillä
valkoposkihanhi on EU:n erityisesti suojelema laji eli se kuuluu
lintudirektiiviin I liitteeseen. Näin ollen mikään EU:n jäsenmaa ei voi
säätää lajia riistalinnuksi.


Lisätietoja:

http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/valkoposkihanhi.shtml