Venäjän hallitus on  30.11.2006 tekemällään päätöksellä sinetöinyt Kalevalan kansallispuiston perustamisen.  Pinta-alaltaan 74 400 ha:n kansallispuisto sijaitsee Kostamuksen kaupungin hallinnoimalla alueella Karjalan Tasavallassa, rajoittuen Suomen rajaan Suomussalmen kohdalla.

Suomen puoleinen Kalevalapuisto tulee olemaan  suojelualueiden ketju, jonka perusteltu muoto ja laajuus on selkiytynyt Natura-verkostoa laadittaessa. Alue on käytännössä jo nyt luonnonsuojelualuetta, mutta Suomen hallituksen  päätöstä Kalevalapuiston perustamisesta ei ole vielä tehty. Käytännössä Suomen puolella kansallispuiston perustaminen noudattaa samaa linjaa kuin monet muutkin suojelupäätökset. Päätös kansallispuistosta näyttää hienolta ja suojelu etenee pelkästään paperilla. Luontoa ei kuitenkaan suojella antamalla alueille päällekkäisiä suojelualue statuksia.

Nyt perustetussa Kalevalan kansallispuistossa ovat itäisen Fennoskandian suurimmat yhtenäiset vanhojen metsien alueet. Vienansalon mäntymetsien, soiden ja kallioiden alue on luonnollinen elinympäristö lukuisille harvinaisille ja uhanalaisille eläin- ja kasvilajeille.

Kalevalan kansallispuisto on Venäjän Federaation ensimmäinen virallinen kansallispuistopäätös vuoden 2000 jälkeen. Venäjän Luonnonvarainministeriössä on äskettäin laatinut aikataulun, jonka mukaan muut suomalais-venäläisen luonnonsuojeluyhteistyön kohteet, kuten Inkerin luonnonpuisto Itäisellä Suomenlahdella ja Äänisenniemen kansallispuisto Arkangelin alueella, tulevat perustettua vuoden 2007 aikana.


Uutinen kokonaisena ja lisätietoa Luoteis-Venäjän luonnonsuojelu hankkeista.