Pohjois-Savon perinnebiotooppien hoito-ohjelma on valmistunut ja kohteet on asetettu kiireellisyysjärjestykseen.

Perinnebiotooppeja ovat niityt, hakamaat ja metsälaitumet. Pohjois-Savossa kiireellisimmässä hoitoluokassa on seitsemän valtakunnallisesti merkittävää ja 9 maakunnallisesti merkittävää kohdetta. Suurin osa niistä on laidunalueita.Hoito-ohjelman on laatinut Pohjois-Savon ympäristökeskus. Sen tavoitteena on, että perinnebiotooppeja hoidettaisiin Pohjois-Savossa yhteensä 3 000 hehtaarin alueella.

Perinnebiotooppien pinta-ala on viimeisten vuosikymmenten aikana vähentynyt merkittävästi sekä koko maassa että Pohjois-Savossa maatalouden tehostumisen vuoksi. Kehitys on uhka luonnon monimuotoisuudelle, sillä perinnebiotoopit tarjoavat tärkeitä elinympäristöjä muun muassa useille harvinaisille ja uhanalaisille kasvi- ja perhoslajeille.