Tornion poliisille on tullut useita valituksia moottorikelkkailijoiden ajokäyttäytymisestä. Valituksia on tullut esimerkiksi ajamisesta yksityisten maanomistajien mailla, hiihtoladuilla sekä maanteillä ja kevyen liikenteen väylillä.

Poliisi valvoo tehostetusti moottorikelkkailijoiden ajokäyttäytymistä ja puuttuu tarvittaessa rikkomuksiin.

Tornion poliisista muistutetaan, että moottorikelkkailija tarvitsee maanomistajan luvan liikkuessaan kelkalla yksityisen mailla. Kelkkailija on vahingonkorvausvelvollinen, jos vahinkoa aiheutuu esimerkiksi taimikoille.

Kaleva