Lajien uhanalaisuuden arvioinnin

ohjausryhmä asetettu

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän ohjaamaan uhanalaisten lajien

arviointia. Ryhmän toimikausi on 1.9.2006–31.12.2010.

Ryhmän kiireellisin tehtävä on saattaa valmiiksi IUCN:n ohjeisiin perustuva suomenkielinen opas

uhanalaisuuden arviointiin. Ohjausryhmän tehtäviä on myös tarkistaa ja hyväksyä

eliötyöryhmien valmistelemat uhanalaisten lajien luettelot sekä teettää

uhanalaisuusarviot niistä eliölajeista, jotka eivät kuulu minkään eliötyöryhmän


toiminnan piiriin. Vuoden 2010 loppuun mennessä ohjausryhmä laatii myös

koosteen, eli uuden punaisen kirjan, Suomen uhanalaisista lajeista.

Ohjausryhmän puheenjohtaja on tuttuun tapaan Pertti Rassi (YM). Sihteerinä toimii Ilpo


Mannerkoski (SYKE) ja muita jäseniä ovat Aulikki Alanen (Metsähallitus),

Sirkka Hakalisto (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus), Pekka Halonen (Oulun

yliopisto), Aino Juslén (SYKE), Jari Kouki (Joensuun yliopisto) ja Juha Siitonen

(Metla). Ryhmän pysyvä asiantuntija on Mikko Kuusinen (YM).

Lähde: Lenninsiipi.PDF