BirdLife Suomi tiedottaa 5.4.2007

Lintuharrastajat laskevat lepäilijöitä

Kylmä sään arvioidaan pysäyttävän lintujen kevätmuuton pääsiäisenä.
Lintuharrastajat laskevat kuitenkin tarkkaan jo saapuneet muuttajat,
jotka ovat pysähtyneet levähtämään tulvapelloille ja sulille järville.

Poikkeuksellisen tarkan seurannan syy on ”Kansainvälisesti tärkeiden
lintualueiden” eli IBA-alueiden (Important Bird Areas) tietojen
päivitys. Maailmasta on tähän mennessä tarkoin kriteerein valittu noin
10 000 tärkeää lintualuetta, joista 96 sijaitsee Suomessa.

Lintulaskennat jatkuvat myös kesällä ja syksyllä, mutta nyt pääsiäisenä
erityisen mielenkiinnon kohteena ovat perinteiset hanhien ja joutsenten
levähdyspaikat.

”Aikaisen kevään myötä levähtävien hanhien määrät ovat normaalia
huhtikuun alkua suuremmat. Sellaisia paikkoja, joissa on viime päivinä
laskettu yli viisisataa muutolla levähtävää metsähanhea, on tietooni
tullut jo kymmenkunta”, kertoo IBA-koordinaattori Margus Ellermaa
BirdLife Suomesta.

Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (Important Bird Areas, IBA) on
BirdLife Internationalin ohjelma tärkeiden lintukohteiden
tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Koska Suomen IBA-alueiden
linnustotiedot ovat pääosin 1990-luvulta, ne tarvitsevat päivitystä.
Samanaikaisesti lasketaan lintuja myös Euroopan muilla noin 5000
IBA-alueella.

Pääosin vapaaehtoisvoimin tehtävissä laskennoissa selvitetään
suojelullisesti arvokkaiden lintulajien menestymistä. Vuonna 2008
julkaistava raportti antaa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta
Euroopassa. EU:n tavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden
väheneminen vuoteen 2010 mennessä.

Suomen laskentoja johtaa BirdLife Suomi. Hankkeen yhteistyökumppaneita
ovat Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus (SYKE), alueelliset
ympäristökeskukset, Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseo
ja Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos. Lintulaskentoja tukevat Suomen
Lintuvaruste, Nikon ja Karttakeskus.


Lisätietoja


Perustietoa IBA-hankkeesta:
www.birdlife.fi/iba
Suomen IBA-alueet maakunnittain:
www.birdlife.fi/suojelu/paikat/iba/iba-alueluettelo-maakunnittain.shtml
IBA-alueet Googlen kartalla:
www.birdlife.org/datazone/sites/index.html
Hankkeen logo uutisoinnissa käytettäväksi:
www.birdlife.fi/ohjeet/viestinta/kuvat/iba-logo_finnish_colour.eps
Uusimmat lintuhavainnot:
www.tiira.fi


Margus Ellermaa, puh. 050 362 9875 (klo 12 lähtien)
kansallinen IBA-koordinaattori