Greenpeace
Lehdistötiedote 12. kesäkuuta 2007


Venäjän keskeneräinen metsälainsäädäntö luo mahdollisuuksia laittomuuksiin


Venäjällä käynnissä oleva metsälainsäädännön uudistus mahdollistaa
laittomat hakkuut monella tavoin, ja laillinen toiminta on
nykytilanteessa vaikeaa, kertoi Greenpeacen Venäjän metsäkoordinaattori
Aleksei Jaroshenko tiedotustilaisuudessa tiistaina. Laittoman puun
myynnin kieltävä EY-lainsäädäntö voisikin voimaantullessaan suojata
kuluttajia laittomalta puulta. Useilta Luoteis-Venäjän alueilta valtaosa
hakatusta puusta viedään Suomeen.

- Nykytilanne tekee laillisen toiminnan tässä vaiheessa vaikeaksi ja luo
paljon mahdollisuuksia korruptioon. Siksi laittomat hakkuut ovat
edelleen yleisiä Venäjällä. Uusi lainsäädäntö edellyttää puuta ostavilta
yrityksiltä entistä suurempaa panostusta puun laillisen alkuperän
varmistamiseen, sanoo Aleksei Jaroshenko.

Venäjän uusi metsälaki astui voimaan vuoden 2007 alussa, mutta kumotun
lain mukaisia normeja on edelleen paljon voimassa, koska uusia asetuksia
ei ole vielä säädetty. Lakiuudistuksen seurauksena metsähallinnosta
irtisanotaan 150 000 työntekijää.

- Hakkuulupien jaossa ei jatkossa voida suosia työllisyysperustein
paikallisesti toimivia valtion omistamia yrityksiä. Siksi pelkäämme
työpaikkoja tosiasiassa katoavan jopa 300 000. Irtisanottujen
työntekijöiden on syrjäseuduilla vaikea löytää muuta työtä kuin
hakkuiden tekeminen laittomasti omaan laskuun, jatkaa Jaroshenko.

Uudet normit tekevät puun alkuperän seurannan vaikeammaksi, sillä
hakkuulupia ei enää hyväksytä leimikon tarkkuudella, ja hakkuualueet
määritellään vuosi-ilmoituksessa vain metsähallinnollisen kvartaalin
tarkkuudella. Uuden metsänhoitoasetuksen pitäisi tulla voimaan heinäkuun
alusta, mutta sitä ei ole vieläkään hyväksytty hallituksen ja
ministeriöiden taholta.

- Hallinnon uudelleenjärjestely houkuttelee irtisanomisen uhkaamia
virkamiehiä lahjusten ottoon. Uuden lain mukaan metsänhoitotoimien ja
mm. palontorjunnan vastuu siirtyy metsänvuokraajalle. Koska
metsäpalveluyrityksiä ei ole riittävästi, tämäkin velvollisuus täyttyy
usein vain paperilla ja lahjomalla, kertoo Jaroshenko.

Suomen metsäteollisuus on varsin riippuvainen venäläisestä raakapuusta.
Uuden lain myötä hakkuut syrjäseuduilla saattavat loppua ja hakkuupaine
kohdistuu teiden ja rautateiden lähelle. Vientitullit voivat
tasapainottaa tilannetta vähentämällä kysyntää, sillä havupuusta on
näillä alueilla jo pulaa. Viime vuonna Greenpeace jäljitti laittomasti
hakattuja puueriä Venäjän Karjalasta suomalaisille tehtaille

Sekä Greenpeace että mm. lukuisat yritykset ovat vaatineet laittoman ja
ekologisesti kestämättömästi hakatun puun myynnin kieltämistä
sisämarkkinoilla. Tämä edellyttää puun alkuperän todentamista
lailliseksi sekä ekologisesti ja sosiaalisesti kestäväksi. EU:n komissio
esittää uusia lainsäädäntötoimia FLEGT-aloitteen pohjalta tämän vuoden
aikana.

*Lisätietoja:*
Aleksei Jaroshenko, metsäkoordinaattori, Greenpeace Venäjä, puh. +7 903
129 4637