Tiedote/Kutsu  18.7.2007

Ekometsätalouden Liiton kymmenvuotisjuhlaseminaarissa haetaan ratkaisuja
suomalaisen metsätalouden kriisiin


Ekometsätalouden Liitto perustettiin luonnonmukaisen metsänhoidon
etujärjestöksi kymmenen vuotta sitten.
Liitto on ainoa valtakunnallinen metsäorganisaatio,  joka on keskittynyt
kehittämään luonnonmukaisen metsänhoidon neuvontatyötä.
Järjestö on myös metsäpoliittinen toimija,  joka on pyrkinyt
metsätalouden pakkojärjestelmien purkamiseen ja metsänomistajien
valinnanvapauden lisäämiseen.    Järjestö on myös tarjonnut oikeusapua
metsänomistajille, jotka ovat joutuneet oikeusturvaloukkausten kohteeksi
poiketessaan  vallitsevista yhden totuuden opeista.
    Liitto järjestää kymmenvuotisjuhlaseminaarin Kustavissa
31.7.-1.8.   Yhtenä ajankohtaisena teemana seminaarissa on kuuma aihe
puun riittävyydestä.
Liiton arvioiden mukaan yksi puukauppaa jarruttava tekijä on nykyinen
avohakkuisiin perustuva puukauppakäytäntö.   Yhä suurempi osa vielä
hakkaamattomista metsistä on metsänomistajilla, jotka eivät halua
avohakkuita metsiinsä.
    Seminaarin aikana pohditaan myös niitä juridisia ongelmia,  joihin
luonnonmukaisen metsänhoidon harjoittajat ovat törmänneet.  Onko
luonnonmukainen metsänhoito yhä toimintaa josta joutuu raastupaan?
    Useimmille metsänomistajille metsä merkitsee myös muuta kuin
pelkkiä puukuutioita ja hakkuutuloja.  Millaisia menetyksiä metsien
moninaiskäyttö ja esimerkiksi vesistöt ovat kokeneet metsätalouden
yksipuolisten linjausten vuoksi ja kuinka luonnonmukainen metsänhoito
turvaa moninaiskäyttöarvoja?


Seminaarin ohjelma:


TIISTAI
Tulokahvi klo 13.00.
Tervetuliaispuhe ja alkurummutus Riitta Wahlström
Tehometsätalouden tilinpäätös - kuinka ulos kriisistä,  Erkki Lähde,
Hannu Hyvönen
Mitä metsä minulle tarjoaa, Hannele Vainio
Peto- ja kanalinnuista Erkki Julkunen
Ruokailu klo 18.00
Iltaohjelmana videodokumentteja ja keskustelua.

KESKIVIIKKO
Aamupala klo 9.00
Rikos ja rangaistus - kokemuksia Kärsämäen metsäkäräjiltä,  Mikko Vartiainen
Metsäretki, joka kestää noin 3 tuntia.  Retken vetäjänä Erkki Lähde
Lounas ja päätöskeskustelu: Kuinka eteenpäin Hyvän metsänhoidon
kehittämisessä
Seminaarin päätös noin klo 14.00

Osanottomaksu 20 euroa.
Ilmoittautumiset: sakari.hankonen@reppu.net puh. 0400930643

Seminaaripaikan emäntä:
Leena Alanen, Kiparluodontie 25, 23360 Kustavi
puh. 02-8422990, 0409112496

Tapahtuman järjestää Ekometsätalouden Liitto ry
http://mehta.fi
http://www.ekometsa.net/