Satakunnan suurpedot ­paneeli Eurassa la 17. maaliskuuta klo 15.00


Äidin toive pienen lapsensa turvallisesta koulumatkasta tai nuoren tytön
toive  uhanalaisten eläimien ­ lajiensa viimeisten - suojelusta. Molemmat
mielestämme  oikeutettuja ja hyviä toiveita. Mutta kun puhutaan susista,
karhuista, ilveksistä ja ahmoista, niin ovatko nämä toiveet silloin yhteen
sovitettavissa? Ja onko petoja joka talon nurkalla, vai kuinka paljon niitä
oikein on Lounais-Suomessa? Näistä asioista keskustelevat ja vastaavat
yleisön kysymyksiin riistanhoidon ja luonnonsuojelun asiantuntevat
panelistit. Tämän kaikille avoimen keskustelutilaisuuden järjestää
Ala-Satakunnan Ympäristöseura yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton
Satakunnan piirin kanssa.


Paikka: Euran Yläasteen auditorio Savikontie 11, Eura


Panelistit:
       Sakari Mykrä, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
       Reima Laaja, Satakunnan riistanhoitopiiri
       Erkki Jaakohuhta, Euran seudun riistanhoitoyhdistys
       Ilpo Kuronen, Suomen Luonnonsuojeluliitto
       Sami Lyytinen, biologian opiskelija, luontoaktivisti, Yläne

Puheenjohtaja : Janne Lampolahti, SLL:n Satakunnan piiri

Ohjelma: 15.00 Paneelin avauspuheenvuoro ja panelistien lyhyt
avauspuheenvuoro (n. 5 min / henkilö)

15.30  Yleisökeskustelu, jonka aikana yleisöllä on
mahdollisuus esittää kysymyksiä panelisteille

16.30 Loppupuheenvuorot, paneeli päättyy

Tilaisuuden tarkoitus:
*   saada ajankohtaista ja asiantuntevaa tietoa
Satakunnan suurpetokannoista, niiden kannansäätelystä ja suojelusta

€   pyrkiä löytämään yhteisymmärrys suurpetojen suotuisasta suojelun
tasosta Satakunnassa

Avauspuheenvuorojen aiheet:
   Mykrä:     ²Suurpetokantojen hoitosuunnitelmat²

   Laaja:     ²Suurpetokannat Satakunnassa²

   Jaakohuhta: ²Suurpetotilanne Ala-Satakunnassa²

   Kuronen:    ²Uhanalaiset suurpetomme ja niiden suojelu²

   Lyytinen:    ²Uhanalaisten petoeläinten suojelu kotikonnuillani²


Järjestäjät:        Ala-Satakunnan Ympäristöseura SLL:n Satakunnan piiri

Yhteystiedot:    Seppo Varjonen
       sevarjo@saunalahti.fi
       050 5607357
       www.kiukainen.fi/alasatakunnanymparistoseura

       Janne Lampolahti
       Janne.Lampolahti@porinammattiopisto.fi
       044 7016925