Liito-oravan suojelusta poiketaan Siilinjärvellä
06.06.2007
Liito-oravan suojelusta poiketaan tiehankeen yhteydessä Pohjois-Savossa.

Ympäristökeskus on myöntänyt Savo-Karjalan tiepiirille poikkeusluvan Siilinjärvi-Pöljä -tiehankkessa. Perusteena on tiehankkeen merkitys yleisen edun kannalta. Tie parantaa muun muassa liikenneturvallisuutta ja pienentää pohjavesien pilaantumisriskiä.

Pohjois-Savon ympäristökeskus on myöntänyt kahdesti aiemmin poikkeusluvan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskiellosta.

Luvat myönnettiin Siilinjärven kaivosalueen rikastushiekka-altaan laajennuksen ja Kuopion Saaristokaupungin Saunaniementien rakentamisen yhteydessä.

-YLE