Vuonna 2006 Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus hankkivat valtion omistukseen Pohjois-Pohjanmaalta noin 2 130 hehtaaria luonnonsuojelualueiksi tarkoitettuja maa- ja vesialueita. Lisäksi yksityisten omistamille maille perustettiin luonnonsuojelualueita Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöksellä noin 1 620 hehtaarin alueelle. Luonnonsuojeluohjelmien toteutusta tehtiin yhteensä noin 3750 hehtaaria. Hankinnat ja suojelupäätökset koskettivat 278 eri kiinteistöä.

Pinta-alallisesti eniten toteutettiin lintuvesien suojeluohjelmaa, jonka osuus viime vuoden kokonaistoteutuksesta oli runsas kolmannes. Toiseksi eniten toteutettiin Natura 2000 -verkoston vanhoihin suojeluohjelmiin kuulumattomia alueita. Yksittäisistä kohteista pinta-alallisesti suurin oli Pudasjärven Karhusuolta ostettu vajaan viiden sadan hehtaarin suuruinen suoalue. Taloudellisesti merkittävin oli Haukiputaalta valtiolle lunastettu Häyrysenniemi-Purjekarin ranta-alue.

Valtiolle hankittuun pinta-alaan sisältyy myös noin 270 hehtaaria maanomistajien valtion ostettavaksi tarjoamia metsien suojelualueita (METSO-ohjelma). METSO-alueista pinta-alallisesti suurimmat olivat Oulaisista ja Utajärveltä ostetut alueet.

Hankintoihin ja suojelualueiden perustamisesta maksettaviin korvauksiin käytettiin yhteensä noin 3,7 miljoonaa euron arvosta tarkoitukseen osoitettuja määrärahoja ja valtion vaihtomaita.

Vuosikymmenten mittaan Pohjois-Pohjanmaalla on suojelutarkoituksiin hankittu tai perustettu yksityisiä luonnonsuojelualueita noin 116 000 hehtaarin alueelle. Tällä hetkellä eri suojeluohjelmiin ja maakunnan kaavoihin kuuluvia suojeluvarauksia, joiden suojelua ei ole vielä ratkaistu, on jäljellä enää alle 10 000 hehtaaria. Valtioneuvoston päättämiin eri suojeluohjelmiin perustuvan luonnonsuojelualueverkoston rakentaminen on loppusuoralla.