Tiedote 28.2.2007 | Ympäristöministeriö    Kaavoitus- ja valitusmenettelyihin muutoksia maaliskuun alusta (YM 28.2.2007) Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuu maaliskuun alussa. Lakiin tehtyjen, useiden muutosten tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa kaavoitusta ja siten tehostaa asuntojen tuotantoa. Maaliskuun alusta lähtien riittävän asuntotuotannon edellytysten edistäminen mainitaankin laissa yhtenä tärkeänä maankäytön suunnittelun tavoitteena.  Tietoa kunnan asuntotonttivarannoista parannetaan lisäämällä kaavoituskatsauksessa esitettävää tietoa. Muutoksilla rajoitetaan myös kaksinkertaisia valitusmahdollisuuksia tuomioistuimeen asemakaava- ja rakentamisen lupa-asioissa.  Eduskunta hyväksyi lainmuutokset viime joulukuussa. Kaavoja koskevien valitusten on joissakin kunnissa katsottu hidastavan tonttituotantoa muun muassa asuntotarkoituksiin. Nyt voimaan tulevien muutosten mukaan yleiskaavassa jo ratkaistua asiaa ei saa käyttää valitusperusteena valitettaessa asemakaavasta edelleen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Vastaavasti rakennuslupaa tai katusuunnitelmaa koskevaan asiaan ei saa tehdä jatkovalitusta sellaisella perusteella, joka on jo ratkaistu asemakaavassa. \nRakennuslupia, toimenpidelupia ja katusuunnitelmia koskeviin jatkovalituksiin  sovelletaan valituslupamenettelyä, jos hallinto-oikeus ei ole muuttanut kunnan päätöstä. Vähäisistä asemakaavan muutoksista saavat valittaa vain ne kuntalaiset, joihin päätös välittömästi vaikuttaa.\nTuomioistuimella on velvollisuus ilmoittaa kunnan pyynnöstä, milloin merkittäviä asemakaavoja koskevat valitukset ratkaistaan. Tällä pyritään parantamaan kaavojen käsittelyaikojen ennakoimista.  Rakennuslupa voidaan myöntää, vaikka asemakaava ei vielä olisi lainvoimainen. Rakentamista ei kuitenkaan saa aloittaa, ennenkuin kaava on tullut voimaan.\nAsuntotuotannon tarpeet on otettava huomioon osana kunnan kehityksen edellyttämää asemakaavoitusta. Kunnan on arvioitava asumiseen varattujen tonttien riittävyyttä vuotuisen kaavoituskatsauksen yhteydessä. Kaavoituksen joustavuutta parannetaan vähentämällä pakollisia viranomaisneuvotteluja ja väljentämällä kehittämisalueita koskevia säännöksiä.\nLainmuutoksiin liittyy maankäyttöasetuksen muutos, joka myös  tulee maaliskuun alussa voimaan. Asetuksen muutoksilla joustavoitetaan kaavoitusmenettelyä parantamalla tiedonkulkua kaavan vaatimista selvityksistä ja vaikutusarvioinneista sekä keventämällä tiedottamista vaikutukseltaan vähäisissä asemakaavanmuutoksissa.\nRiittävän tonttituotannon turvaaminen on ongelma erityisesti Suomen kasvavilla kaupunkiseuduilla. Hallitus käsitteli  elokuussa 2005  budjettiriihessään kasvukeskusten korkeaan hintatasoon liittyviä kysymyksiä ja toimia tilanteen korjaamiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset perustuvat hallintoneuvos Lauri Tarastin johdolla toimineen työryhmän ehdotuksiin\nLisätietoja:\nRakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö\npuh. (09) 1603 9560, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi\nHallitusneuvos Helena Korhonen, ympäristöministeriö\nPuh. (09) 1603 9570, ",1] ); //--> Rakennuslupia, toimenpidelupia ja katusuunnitelmia koskeviin jatkovalituksiin  sovelletaan valituslupamenettelyä, jos hallinto-oikeus ei ole muuttanut kunnan päätöstä. Vähäisistä asemakaavan muutoksista saavat valittaa vain ne kuntalaiset, joihin päätös välittömästi vaikuttaa. Tuomioistuimella on velvollisuus ilmoittaa kunnan pyynnöstä, milloin merkittäviä asemakaavoja koskevat valitukset ratkaistaan. Tällä pyritään parantamaan kaavojen käsittelyaikojen ennakoimista.  Rakennuslupa voidaan myöntää, vaikka asemakaava ei vielä olisi lainvoimainen. Rakentamista ei kuitenkaan saa aloittaa, ennenkuin kaava on tullut voimaan. Asuntotuotannon tarpeet on otettava huomioon osana kunnan kehityksen edellyttämää asemakaavoitusta. Kunnan on arvioitava asumiseen varattujen tonttien riittävyyttä vuotuisen kaavoituskatsauksen yhteydessä. Kaavoituksen joustavuutta parannetaan vähentämällä pakollisia viranomaisneuvotteluja ja väljentämällä kehittämisalueita koskevia säännöksiä. Lainmuutoksiin liittyy maankäyttöasetuksen muutos, joka myös  tulee maaliskuun alussa voimaan. Asetuksen muutoksilla joustavoitetaan kaavoitusmenettelyä parantamalla tiedonkulkua kaavan vaatimista selvityksistä ja vaikutusarvioinneista sekä keventämällä tiedottamista vaikutukseltaan vähäisissä asemakaavanmuutoksissa. Riittävän tonttituotannon turvaaminen on ongelma erityisesti Suomen kasvavilla kaupunkiseuduilla. Hallitus käsitteli  elokuussa 2005  budjettiriihessään kasvukeskusten korkeaan hintatasoon liittyviä kysymyksiä ja toimia tilanteen korjaamiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset perustuvat hallintoneuvos Lauri Tarastin johdolla toimineen työryhmän ehdotuksiin