Hakkuut uhkaavat edelleen Kainuun metsien puroja ja hetteitä.

Metsäkeskuksen viimekesäisessä tarkastuksessa kävi ilmi, että hakkuita viedään yhä liian lähelle vesikohteita. Suojavyöhykkeiden puutetta voi osin selittää se, että talvihakkuissa pieniä puroja ja hetteitä on hankala havaita.

Metsäkeskuksen mukaan arvokkaimmat kohteet kannattaakin säilyttää metsälain ja sertifioinnin minimivaatimuksia laajempina kokonaisuuksina.

Hakkuukohteiden säästöpuiden laatu ja sijoittelu on Metsäkeskuksen mukaan niiden määrää tärkeämpää.