Kustavissa merikotkan pesäpuun kaatanut Metsäliitto sysää vastuun puun kaadosta Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Metsäliiton mukaan merikotkan pesistä oli tietoa, mutta kaadettua pesäpuuta ei ollut merkitty.
tyhja.gif
tyhja.gif
Metsäliiton tiedotteen mukaan Lounais-Suomen ympäristökeskus olisi aiemmin todennut pesän olleen niin huonossa kunnossa, että sitä ei olisi tarvinnut merkitä.

Merikotkan pesäpuun ohella on kaadettu kaikki pesää ympäröivät männyt, vaikka pesä on ollut viranomaisten tiedossa ja rauhoitettu. Paikalla pesineen merikotkaparin pesintä epäonnistui tänä vuonna. Kustavin pesäpuun kaato selvisi vuosittaisessa merikotkien pesien tarkastuksessa. Maailman luonnonsäätiön WWF:n merikotkatyöryhmä havaitsi, että myös Kustavin merikotkaparin vaihtopesä on tyhjä.

Merikotka on uhanalainen laji, se on EU:n erityissuojelussa.

Suomen WWF aikoo tehdä rikosilmoituksen Kustavissa kaadetusta merikotkan pesäpuusta. Kustavissa on yksityisillä mailla kaadettu pari-kolme hehtaaria talousmetsää, myös kaikki rauhoitettua pesää ympäröineet puut.

WWF on pyytänyt Lounais-Suomen ympäristökeskukselta selvitystä, onko pesäpuun kaadolle annettu lupa. Ylitarkastaja Esko Gustafssonin mukaan ympäristökeskus ei olisi antanut lupaa puun kaatamiseen.

Metsänomistajalle on vain ilmoitettu, että ympäristökeskus ei korvaa pesäpuun ympärille jätettävää suojavyöhykettä.

Suojelu tuonut pesiin asukkaita

WWF:n suojeluprojektin alkaessa vuonna 1973 merikotka oli sukupuuton partaalla. Kanta on vahvistunut, ja nyt merikotkat saavat yli 200 poikasta vuodessa.

Metsälain mukaan metsänhoidossa on noudatettava luonnonsuojelulain määräystä olla kaatamatta ison petolinnun pesäpuuta. Luonnonsuojelulain mukaan säännöllisesti käytetty pesä on rauhoitettu.

Kustavin merikotka pesi kaadetussa pesäpuussa viimeksi vuonna 2005. Vuonna 2006 se pesi läheisellä vaihtopesällä.

Kaadetun puun pesä olisi voinut olla käytössä vielä pitkään, ja vaikka pesä olisi tippunutkin, pari olisi voinut rakentaa puuhun uuden pesän. Esimerkiksi Houtskärissä tunnetaan merikotkan pesä, joka on ollut puussa yli 50 vuotta, välillä käyttämättömänä ja nyt taas onnistuneesti pesittynä.

YLE Uutiset