LUONNONSUOJELUJÄRJESTÖ WWF julistaa huomenna saimaannorpalle pesärauhan Joensuussa.

Julistuksen tarkoitus on vedota Saimaalla liikkujiin norppien pesärauhan puolesta. Saimaannorpan poikaset syntyvät rantojen lumipesiin helmikuussa, ja norpat hakevat parhaillaan pesäpaikkoja rantojen lumikinoksista.

Norpat ovat nyt hyvin herkkiä häiriölle. Erityisesti moottorikelkkailua tulisi rannoilla sekä pienten saarten ja luotojen läheisyydessä välttää. Myös rantarakentaminen häiritsee norpan pesintää.

Saimaannorpan pesärauha on julistettu vuodesta 1993 lähtien.