Lyijyhaulit ja lyijyluotien pirstaleet aiheuttavat petolinnuille lyijymyrkytyksiä. Petolinnut ja raadonsyöjät altistuvat lyijylle, kun ne syövät lyijyhauleilla tai -luodeilla haavoitettuja tai tapettuja eläimiä tai teurasjätteitä. Tutkijoiden mukaan lyijyluotien merkitystä myrkytysten aiheuttajina petolinnuilla on aliarvioitu.

Peuranmetsästyksessä käytettyjen lyijyluotien pirstaleiden on arveltu myrkyttäneen esimerkiksi valkopäämerikotkia, maakotkia ja kaliforniankondoreita. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että peurojen teuraskasoista 90% sisälsi lyijypirstaleita.

Suomessa lyijymyrkytyksiä on havaittu esimerkiksi merikotkalla. Yhdestätoista Suomessa vuosina 1994 - 2001 kuolleesta merikotkasta kaksi oli kuollut lyijymyrkytykseen. Myrkytyksiä on raportoitu myös Saksasta, Puolasta, Japanista, Itävallasta ja Grönlannista. Merikotkat saavat lyijyä etenkin vesilinnustuksessa käytetyistä lyijyhauleista. Grönlannissa talvehtivista haahkoista keskimäärin 22 % kantoi vähintään yhtä lyijyhaulia.

Lyijy aiheuttaa esimerkiksi hermosto- ja munuaisvaurioita. Lyijyhaulien käyttö vesilinnustuksessa kiellettiin Suomessa vuonna 1996, mutta kielto ei koske Ahvenanmaata. Tutkijat ehdottavat turvallisempia vaihtoehtoja myös lyijyluodeille. Kupariluodit pirstoutuvat vähemmän eivätkä ole yhtä myrkyllisiä kuin lyijyä sisältävät.

Kanahaukka on yleis lintupetona herkkä lyijylle. Kuvassa nuori naaras kanahaukka Jurmossa rengastettavaksi pyydettynä -90 luvun alussa.
294477.jpg

Lähde; Linnut 6/2006