Uudenmaan ympäristökeskus muistuttaa rannikon asukkaita ja lomalaisia jäteveden puhdistamisen merkityksestä. Vaikka yksittäisen ihmisen tai talouden aiheuttama ravinnekuorma on pieni, tiheään asutussa saaristossa niiden yhteisvaikutus on merkittävä.
tyhja.gif
Kotitalouksien ja kesämökkien puhdistamattomat pesu- ja vessavedet rehevöittävät Itämerta, jos pääsevät mereen käsittelemättöminä. Yhden ihmisen päivittäinen puhdistamaton käymälävesi lisää leväkasvua kilon verran.

Ravinteiden poistaminen rannikkovesistämme tai koko Itämerestä ei ole mahdollista, mutta on täysin mahdollista estää niitä joutumasta sinne, ympäristökeskus toteaa.

Myös rantojen ruoppaaminen vapauttaa ravinteita veteen. Mataloituneet ja umpeenkasvaneet rannat sisältävät usein eloperäistä sedimenttiä, joka ruopattaessa vapauttaa ravinteita veteen.

Veneilijöitä ympäristökeskus kehottaa varovaisuuteen polttoaineen tankkauksen yhteydessä. Bensiinin sisältämät hiilivedyt ovat myrkkyä vesieliöstölle.

Viime vuonna valmistunut selvitys osoitti, että vilkkaassa käytössä olevalla pienvenejakeluasemalla saattaa jopa 600 litraa polttoainetta joutua veteen yhden veneilykauden aikana.
Yksinkertaisin ja halvin keino ehkäistä polttoainepäästöjä on huolellisuus. Tankkia ei tulisi myöskään täyttää aivan täyteen.

YLEUutiset