Lounais-Suomen ympäristökeskus on tehnyt päätökset neljän luonnonsuojelualueen perustamisesta Satakuntaan. Perustettujen suojelualueiden pinta-alat ovat yhteensä noin 891 ha. Rauhoitusmääräyksillä turvataan nykyisten väylien ja rakenteiden käyttö ja ylläpito, mutta kielletään sellaiset uudet toimenpiteet, jotka saattaisivat vaarantaa lintuvesien suojelun toteutumisen. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. uusien väylien ruoppaus ja rakenteiden rakentaminen perustetuille suojelualueille. Rauhoitusmääräykset eivät rajoita maankäyttöä suojelualueiden ulkopuolella. Kohteet kuuluvat valtioneuvoston 3.6.1982 hyväksymään lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Ennen päätösten tekemistä varattiin alueen maanomistajille ja kunnille mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suojelualueiden rajauksista ja rauhoitusmääräyksistä. Noormarkussa ja Karvialla järjestettiin keskustelutilaisuudet, joihin osallistui yhteensä yli sata asianosaista tai muutoin asiasta kiinnostunutta henkilöä. Muistutuksia ja mielipiteitä jätettiin neljästä kohteesta yhteensä 24 kappaletta. Kannanotot antoivat aihetta rauhoitusmääräysten ja suojelualueiden rajojen vähäisiin tarkentamisiin. Päätösten valitusaika päättyy 5.2.2007.

\n

Inhottujärvi (itäosa) Noormarkussa

\n

Inhottujärvi sijaitsee Noormarkun ja Pomarkun kuntien rajalla. Inhottujärven itäosa on tärkeä lintujärvi ja siellä esiintyvä linnusto on monipuolinen. Järven itäosassa esiintyviä lajeja ovat muun muassa kaakkuri, mustakurkku-uikku, kaulushaikara, laulujoutsen, uivelo, ruskosuohaukka, kurkki, luhtahuitti, liro, kalatiira, mustatiira ja pikkulepinkäinen.  

\n

Poosjärvi Noormarkussa ja Pomarkussa

\n

Poosjärvi on karunpuoleinen Karvianjoen vesistön reittijärvi, jossa on voimakas kevättulva. Laajojen rantaluhtavyöhykkeiden ansiosta Poosjärven vesilinnusto painottuu puolisukeltajasorsiin. Linnustosta puuttuvat rehevien vesien harvinaisuudet, yleisimpiin lajeihin kuuluvat sinisorsa, tavi, telkkä ja kuikka.

\n

Pyhäjärvi Ulvilassa

\n

Ulvilan Pyhäjärvi on rehevä ja valuma-alueeltaan huomattava järvi Harjunpäänjoen keskivaiheilla. Pyhäjärven kasvillisuusvyöhykkeet ovat laajat ja lajisto edustava. Erityisesti vesilintuja on runsaasti ja myös järven muuttoaikainen merkitys on suuri.

\n

Suomijärvi Karviassa

\n

Suomijoen-Karvianjoen yläjuoksulla sijaitseva Suomijärvi on matala kortejärvi, jossa on voimakas kevättulva. Suomijärven linnusto on monipuolinen ja lajistoon kuuluu myös harvinaisuuksia. Vesilintujen määrä on suuri, vaikka veden mataluuden vuoksi sukeltajasorsien osuus on pieni. Muutonaikainen merkitys on suuri, varsinkin joutsenet ja hanhet viihtyvät järvellä.

\n

Lisätietoja:

\n

lakimies Maija Neva, puh. (02) 525 3641

\n\t\t\t

 

\n\n\t\t\t

Haluan lopettaa tilauksen

\n

Haluan muuttaa tekemiäni valintoja",1] ); //-->

Inhottujärvi (itäosa) Noormarkussa

Inhottujärvi sijaitsee Noormarkun ja Pomarkun kuntien rajalla. Inhottujärven itäosa on tärkeä lintujärvi ja siellä esiintyvä linnusto on monipuolinen. Järven itäosassa esiintyviä lajeja ovat muun muassa kaakkuri, mustakurkku-uikku, kaulushaikara, laulujoutsen, uivelo, ruskosuohaukka, kurkki, luhtahuitti, liro, kalatiira, mustatiira ja pikkulepinkäinen.  

Poosjärvi Noormarkussa ja Pomarkussa

Poosjärvi on karunpuoleinen Karvianjoen vesistön reittijärvi, jossa on voimakas kevättulva. Laajojen rantaluhtavyöhykkeiden ansiosta Poosjärven vesilinnusto painottuu puolisukeltajasorsiin. Linnustosta puuttuvat rehevien vesien harvinaisuudet, yleisimpiin lajeihin kuuluvat sinisorsa, tavi, telkkä ja kuikka.

Pyhäjärvi Ulvilassa

Ulvilan Pyhäjärvi on rehevä ja valuma-alueeltaan huomattava järvi Harjunpäänjoen keskivaiheilla. Pyhäjärven kasvillisuusvyöhykkeet ovat laajat ja lajisto edustava. Erityisesti vesilintuja on runsaasti ja myös järven muuttoaikainen merkitys on suuri.

Suomijärvi Karviassa

Suomijoen-Karvianjoen yläjuoksulla sijaitseva Suomijärvi on matala kortejärvi, jossa on voimakas kevättulva. Suomijärven linnusto on monipuolinen ja lajistoon kuuluu myös harvinaisuuksia. Vesilintujen määrä on suuri, vaikka veden mataluuden vuoksi sukeltajasorsien osuus on pieni. Muutonaikainen merkitys on suuri, varsinkin joutsenet ja hanhet viihtyvät järvellä.