Tiedote 13.2.2007

WWF: Maa- ja metsätalousministeriö laiminlyö hylkeiden suojelun

WWF arvostelee voimakkaasti maa- ja metsätalousministeriön laatimaa Itämeren hylkeiden hoitosuunnitelmaa. Suunnitelmaan luonnoksesta puuttuu esitys Suomenlahden ja Saaristomeren itämerennorpan suojelun järjestämisestä eikä siinä oteta huomioon Itämeren suojelukomission (HELCOM) viime heinäkuussa hyväksymää hylkeitä koskevaa suositusta, jonka pitäisi ohjata kansallisten hyljesuunnitelmien laadintaa.

Lue koko tiedote: http://www.wwf.fi/tiedotus/tiedotteet/tiedotteet_2007/maa_metsatalousministerio_laiminlyo.html