Puolustusvoimien toiseksi suurimman harjoitustukikohdan laajennushanke herättää epävarmuutta alueen asukkaissa. Laajennussuunnitelmien alla on kahdeksan kylää ja lähes 200 asuinkiinteistöä.

Niinisalon varuskunnassa sijaitseva Pohjankaankaan ampuma-alue on Puolustusvoiminen suurin harjoitustukikohta pohjoisen Rovajärven jälkeen. Puolustushallinnon toiveena on kehittää 15 000 hehtaarin suuruista aluetta entisestään mittavin aluelaajennuksin. Satakuntaliitossa valmisteilla olevassa maakuntakaavassa Pohjankankagas kasvaisi 10 000 hehtaarilla.

- Puolustusvoimien tavoitteet on selkeytetty ja kirjattu yhdessä ylös ja sieltä kokonaisuuteena on sitten tällainen alue saatu, mikä on kirjattu näihin karttaluonnoksiin ylös.Valtakunnalliset tavoitteet ovat siellä taustalla, kertoo komentaja Esko Hartikainen Niinisalon tykistöprikaatista.

Puolustusvoimien harjoitustoiminta halutaan keskittää kuuteen entistä laajempaan yksikköön. Uudet asejärjestelmät vaativat laajempia varoalueita. Toinen syy on ministeriön halu hyödyntää ampuma-alueita kansainvälisessä harjoitustoiminnassa.

Asukkaat tyrmistyneitä suunnitelmista

Niinisalon varuskunnan lähialueilla ollaan tyrmistyneitä ampuma-alueen laajennussuunnitelmista. Suunnitelmien alla on kahdeksan kylää ja lähes 200 asuinkiinteistöä.

- Eikö puolustusvoimien pitäisi olla kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta? Nyt hävitetään koteja. Monien sukupolvien aikana kehitettyjä tiloja, Eevi Majakangas.

- Meiltä jää maita reilusti toistasataa hehtaaria sen rajan sisäpuolelle ja kyllä se sitten meidän kohdalta ainakin tällä alueella maatalouden osalta on peli menetetty, Sari korvala.

Kaavasuunnitelmiin ilmestynyt aluevaraus tuli yllätyksenä paitsi asukkaille myös Karvian ja Honkajoen kunnanjohdolle.

 

- Pidän yllättävänä sitä, että maakuntakaavan valmistelijat ja puolustushallinto eivät ole millään tavalla etukäteen valmistelleet väestöä ja kuntia siitä mitä on tulossa, ihmettelee Karvian kunnanjohtaja Jyrki Vuorjoki.

- Alueen sisällä on niin mittava määrä asutusta, että suunnitelma on siinä mielessä jopa absurdi, kritisoi Honkajoen kunnanjohtaja Mauno Mäkiranta.

- Meillä on ollut varuskunta naapurina ja olemme ymmärtäneet, että siinä on tiettyjä uhkia, mutta ensimmäisen kerran me olemme todella huolissamme siitä, mitä tämä aiheuttaa tulevaisuudelle, kertoo Kalevi Pukara.

(MTV3)