Viime viikolla EU:n komissio tiedotti linnustonsuojelun kannalta
myönteisestä asiasta, oheisesta linkistä pääsee käsiksi BL
Internationalin vastaavaan tiedotteeseen. Vaikka tuonti kielletään
pääosin muista syistä kuin luonnonvaraisten lintujen suojelun takia,
alempana on perustelut, miksi kielto on hyvä ratkaisu linnuston kannalta.

Conservationists applaud EU decision to ban permanently wild bird trade
http://www.birdlife.org/news/news/2007/01/eu_trade_ban.html


     NYKYTILANNE

EU on suurin luonnonvaraisten lintujen tuoja maailmassa. Tuonti on 1-2
miljoonaa lintua vuodessa, mikä on 90 % maailman markkinoista. EU:n
ulkopuolella kauppa on useissa maissa kiellettyä.

Kansainvälinen uhanalaisten lajien kauppaa säätelevä sopimus, CITES, ei
ole taannut lintukaupan kestävyyttä. Sopimuksen täydellisen
epäonnistumisen merkkinä on jatkuva liitteen II lajien (luvanvaraisesti
kaupattavat lajit) siirtäminen liitteeseen I (lajit, joiden kauppa on
uhanalaistumisen vuoksi kiellettyä). Yksi katastrofaalinen esimerkki on
harmaakaija, jota tuotiin EU:iin 122 000 yksilöä vuosina 2000-2003. Tämä
laji on vähentynyt esiintymisalueellaan hälyttävästi. Lajin kauppa
kiellettäneen pian CITES-sopimuksessa.


     MIKSI KAUPPA ON KESTÄMÄTÖN?

CITES sopimus edellyttää, että tuonnin kieltämiseksi on osoitettava
lajin väheneminen tai uhanalaisuus. Useimpien tuontilajien kantojen
koosta ja kehityksestä luonnossa ei ole kuitenkaan riittävästi tietoa,
uhanalaistuminen huomataan usein suurella viiveellä. CITES ei estä siis
kaupattavien lajien uhanalaistumista ja joidenkin lajien kauppa ehditään
kieltää vasta lajin tilanteen ollessa kriittinen. CITES on markkinoita
askelen perässä, ei edellä.

Toisin kuin CITES, EU:n sisäinen ympäristölainsäädäntö edellyttää, että
lajien suotuisa suojelutaso on osoitettava lajille vahingollisten
toimenpiteiden (esim. metsästyksen) sallimista arvioitaessa. Tämä
varmistaa luonnon kestävän hyödyntämisen.


     EU:N TILAPÄINEN LINTUKAUPAN KIELTO OSOITTI TEHONSA

Luonnonvaraisten lintujen tuonnin kieltäminen lintuinfluenssan vuoksi on
säästänyt yli miljoonan linnun hengen. Samalla laittoman kaupan
raportoitiin vähentyneen joissakin jäsenmaissa. Kauppa kiellettiin
kuitenkin vain ihmisten terveyteen vedoten, ei luonnonsuojelullisista
syistä.


     LOPULLINEN LINTUKAUPAN KIELTO RATKAISUKSI!

CITES-sopimuksen muuttaminen ei ole kestävä ratkaisu, luonnonvaraisten
lintujen kauppa pitää kieltää EU:ssa.

*EU:n ympäristöpolitiikan uskottavuusongelma.*

Lintujen tuonti EU:hun noudattaa sisäistä lainsäädäntöä löysempää
linjaa. Se mahdollistaa lajien uhanalaistumisen EU:n ulkopuolella, usein
kehitysmaissa.

* *

*Eläinten hyvinvointi.*

EU rekisteröi tuodut yksilömäärät. Tämä ei kerro luonnosta
pyydystettyjen yksilöiden määrää, koska suuri määrä kuolee huonoissa
oloissa jo ennen EU:ta (eräiden lajien tapauksissa 60 %).

*Laiton kauppa.*

Lintujen tilapäisen tuonnin kiellon raportoitiin vähentäneen laitonta
lintukauppa (Italia, Belgia). Laillinen lintukauppa mahdollistaa
laittomankin kaupan – esimerkiksi tulliviranomaisten kyky erottaa
uhanalaisia lajeja muista lajeista on rajallinen.

*Haittojen ja hyötyjen suhde.* Kaupan loppuminen voi tarkoittaa
joillekin elinkeinon vähenemistä tai loppumista. Pitää kuitenkin
huomioida, että jäsenvaltioiden varoja käytetään huomattavia määriä
kauppaa valvovan viranomaiskoneiston pyörittämiseen. Lisäksi osa
vankeudesta karkaavista linnuista villiintyvät ja uhkaavat Euroopan
alkuperäistä luontoa. Joissakin jäsenmaissa käytetään jo valtavia summia
näiden karkulaisten kitkemiseen, esim. Iso-Britanniassa ohjattiin 4,8
miljoonaa € kuparisorsan hävittämiseen