Suomen luonnonsuojeluliitto tiedottaa 14.6.2007

Luonnonsuojeluliitto: Yhteistyötä lisättävä susiasioissa

Luonnonsuojeluliiton mukaan EY-tuomioistuimen tuomio merkitsee, ettei susien tappolupia voi myöntää jatkossakaan ilman hyviä perusteita esimerkiksi siirtämällä niitä enemmän paikallistasolle. Liitto vaatii valtakunnallisen suurpetoneuvottelukunnan perustamista, jotta muutkin kuin metsästäjät voisivat vaikuttaa suurpetojen suojeluun.

”Luontodirektiivi sallii ongelmia aiheuttavien susiyksilöiden tappamisen, jos haittojen ehkäisemiseen ei ole muita vaihtoehtoja”, suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro sanoo. ”Suomessa lupia on kuitenkin käytetty yleiseen ja valikoimattomaan suden metsästykseen. Siksi on hyvä, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoi Suomen rikkoneen direktiiviä. Nyt maa- ja metsätalousministeriön tulee tiukentaa susilupien antamista. Päätöksentekoa ei pidä siirtää riistanhoitopiireille vaan Suomen susikantaa tulee hoitaa valtakunnallisesti ja kokonaisvaltaisesti.”

”Koko Suomen suurpetojen pyyntikiintiöhin perustuva hallintokäytäntö on direktiivin vastainen”, vs. luonnonsuojelupäällikkö Tapani Veistola toteaa. ”Maa- ja metsätalousministeriön riistanhoitopiireille jakamat kiintiöluvat käytetään usein heti metsästyskauden alussa yleiseen suden metsästykseen ilman, että susista on ollut mitään haittaa. Sitten kun ongelmayksilöitä on tullut, kiintiö onkin jo käytetty. Silloin riistanhoitopiirit ovat pyytäneet iltalypsynä ministeriöltä lisää lupia. Nyt ministeriö on suunnitellut delegoivansa myös nämä kiintiön ulkopuoliset lisäluvat riistanhoitopiireille. Vaarana on lupalinjan löystyminen entisestään. Näin lupia tulisi lisää ilman susien todellisten haittojen ja muiden vaihtoehtojen kuin tappamisen pohtimista. Luonnonsuojeluliitto seuraa susilupia nyt erityisen tarkasti.”

"EY-kantelu oli tarpeen, koska Suomessa vain metsästäjät ovat voineet vaikuttaa käytännön suurpetopolitiikkaan", Riku Lumiaro sanoo. "Päätökset on tehty maa- ja metsätalousministeriössa sekä riistanhoitopiireissä esimerkiksi ympäristöjärjestöjä ja -viranomisia kuulematta. Kaikkien edun mukainen ratkaisu olisi Luonnonsuojeluliiton esittämän kansallisen suurpetoneuvottelukunnan perustaminen. Siinä kaikki osapuolet voisivat keskustella saman pöydän ääressä eikä valituksia tarvittaisi.”


Lisätietoja
- suurpetovastaava Riku Lumiaro, puhelin 050 585 9857
- vs. luonnonsuojelupäällikkö Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530