Allekirjoita adressi suden puolesta!

Ministeriö myönsi Pohjois-Savoon luvan suden tappamiseksi

02.02.2007 Helsinki

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään myöntänyt luvan yhden pihapiirissä säännöllisesti liikkuvan suden tappamiseksi Pohjois-Savossa Kaavilla.

Kaavilla on viime vuoden lokakuusta lähtien liikkunut säännöllisesti Kortteisen ja Mäntyjärven kylien alueella poikkeuksellisen pelottomasti käyttäytyviä susia. Alueella on tehty päivittäin havaintoja susista pihoissa tai niiden läheisyydessä. Havaintoja susista on tehty senkin jälkeen, kun alueelta tapettiin tammikuun alussa aiemman luvan nojalla kaksi pihassa käynyttä sutta. Tällä kertaa lupaa haettiin kolmelle sudelle. Maa- ja metsätalousministeriö päätti kuitenkin rajoittaa pyydettävien susien määrän yhteen. Tässä vaiheessa pyritään seuraamaan, millainen vaikutus pyynnillä ja yhden suden poistamisella on hakemuksessa tarkoitettujen muiden susien käyttäytymiseen.

Nyt myönnetty lupa on viime vuonna käyttöön otetun Suomen susikannan hoitosuunnitelman linjausten mukainen. Hoitosuunnitelman mukaan susikantaan kohdistuvissa poistoissa ja susikannan kasvun säätelyssä ensisijaisia kohteita ovat opitun piharavinnon saannin, sairauden tai muun syyn takia kesyyntyneet tai ihmisasutuksen tuntumaan toistuvasti tulevat sudet. Suden rauhoituksesta poikkeamisessa tavoitellaan erityisesti sitä, että susikanta pysyy ihmisarkana ja välttää ihmisasutusta.
Suomessa on noin 200 - 250 sutta. Kaavin alue kuuluu suden hoitosuunnitelmassa itäiseen kannanhoitoalueeseen, jossa esiintyy noin 160 - 180 sutta. Susikantaa säädellään ja vahinkoyksilöitä poistetaan metsästyksellä pääasiassa alueellisen riistaviranomaisen riistanhoitopiirien lupien mukaisesti.
Tähän mennessä riistanhoitopiirien luvilla ja maa- ja metsätalousministeriön myöntämillä luvilla on kaadettu yhteensä 15 sutta. Näistä kuusi sutta on kaadettu poronhoitoalueella.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. (09) 160 52283, 040 733 6229
Ylitarkastaja Sami Niemi, puh. (09) 160 53374, 0400 238 505