Turun Ruissalosta on löydetty lajeja, joiden olemassaolosta ei ole aiemmin tiedetty. Uudenlaiset selkärangattomat lajit löytyivät viime vuonna aloitetuissa laajoissa selvitykssä, jotka liittyvät valtion ja Turun kaupungin välillä solmittuun Ruissalon luovutussopimukseen.

Turku on lähivuosien aikana sitoutunut laatimaan muun muassa aluekohtaiset hoito- ja käyttösuunnitelmat.

Lounais-Suomen ympäristökeskus perusti loppuvuonna Turun kaupungin hakemuksesta Ruissalon saarelle kolme uutta luonnonsuojelualuetta, jotka ovat kokonaispinta-alaltaan yli 350 hehtaaria.

Nyt löydetyt uudet lajit ovat lähinnä hyönteisiä kertoo ylitarkastaja Seppo Kotiranta Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta.